Ukončenie pracovného pomeru cez PN nemá vplyv na výplatu nemocenského

0 1324
Ilustračná snímka. FOTO: TASR/AP
Bratislava – Skutočnosť, že poistencovi zanikne pracovný pomer v čase dočasnej pracovnej neschopnosti, neznamená, že mu skončí súčasne aj poberanie nemocenského. Vplyv na nárok a výplatu nemocenského ukončenie pracovného pomeru nemá.
Ak poistencovi vznikol nárok na nemocenské z povinného nemocenského poistenia zamestnanca a po ukončení pracovného pomeru pretrvávajú dôvody práceneschopnosti, Sociálna poisťovňa mu vypláca nemocenské až do ukončenia dočasnej pracovnej neschopnosti alebo do uplynutia podporného obdobia to znamená až do ukončenia 52. týždňa od začiatku práceneschopnosti.

Poisťovňa upozorňuje poistencov, že ak sa dostanú do podobnej situácie, doklady potrebné k výplate nemocenského a k ukončeniu jeho poberania sú povinní doručiť priamo pobočke Sociálnej poisťovne podľa sídla posledného zamestnávateľa. Uvedené doklady zamestnávateľ už nie je povinný potvrdiť podpisom ani odtlačkom pečiatky.

„Upozorňujeme tiež, že preukaz o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti, potrebný k výplate nemocenského, ak práceneschopnosť pokračuje aj v ďalšom kalendárnom mesiaci, je potrebné pobočke doručiť najneskôr do 5. dňa tohto mesiaca. V opačnom prípade sa výplata dávky oneskorí,“ zdôrazňuje Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.