Účinky novely zákona o sociálnych službách ukáže až prax, tvrdia personalisti

0 963
Ilustračné foto

Ministerstvo práce navrhuje obmedzenie práce na dohodu pre evidovaných nezamestnaných. Podľa personalistov však ukáže až prax, či zmeny, ktoré obsahuje novela zákona o sociálnych službách, pomôžu trhu práce.


Novelu zákona o sociálnych službách už schválila vláda. Jednou z najdôležitejších zmien je práve obmedzenie práce na dohodu. V súčasnosti môžu ľudia takto pracovať a byť na úrade práce, ale ich zárobok nesmie prekročiť 148,57 eura mesačne. Personalisti majú na túto zmenu rozdielne názory. „Vzhľadom na skutočnosť, aká je štruktúra nezamestnaných, úprava výšky práce na dohodu neprinesie absolútne žiadnu zmenu. Možno konštatovať, že žiadne reštrikcie vo väčšine neprinášajú pozitívny osoh,“ myslí si výkonný riaditeľ personálnej agentúry Express People Peter Dosedla.

Presvedčený je o tom, že súčasný systém prináša pre nezamestnaných aspoň malú motiváciu pracovať, a tým získavať aspoň nejaké pracovné návyky. „To je pre dnešný trh práce najdôležitejšie. Skôr by som zastával názor podpory tohto inštitútu, ako jeho obmedzenie,“ hovorí Dosedla. Zavedenie tohto opatrenia povedie podľa neho len k „administratívnemu skrášleniu zníženia nezamestnanosti na Slovensku“.

Personalisti však majú aj skúsenosti, že evidovaní nezamestnaní prácu na dohodu zneužívajú. „Mali sme 60.000 dohodárov evidovaných na úradoch práce ako uchádzačov o zamestnanie, ktorí vlastne pokrývali príjmy prostredníctvom dohôd a vôbec nemali ani záujem o hlavný pracovný pomer inde, nakoľko poberali podporu v nezamestnanosti a k tomu mali príjem z dohody,“ priblížila riaditeľka ManpowerGroup Slovensko Zuzana Rumiz. Podľa nej tak títo ľudia dokázali zarobiť viac než na hlavný pracovný pomer v inej spoločnosti. „Ministerstvo práce týmto chce znížiť nezamestnanosť, ako aj zvýšiť počet uchádzačov o prácu, ktorí chcú v skutočnosti pracovať, nielen byť evidovaní na úradoch práce. Prax ukáže, či to bude mať až taký pozitívny účinok,“ doplnila Rumiz.

Okrem obmedzenia práce na dohodu má novela priniesť aj ďalšie zmeny. Po novom nebude môcť pracovať uchádzač o zamestnanie na dohodu vo firme, kde pracoval pred zaradením do evidencie. Upraviť sa majú aj podmienky vylúčenia z úradu práce, ak sa uchádzač nechce zapájať do aktivít úradu, ktoré mu majú pomôcť nájsť uplatnenie. Nezamestnaní majú mať tiež povinnosť nahlasovať úradu práce vykonávanie zárobkovej činnosti predložením dohody najneskôr deň pred nástupom do práce a následne preukázať príjem. Za porušenie tohto ustanovenia bude môcť byť uchádzač vyradený z evidencie. „To, že sa vylúčia uchádzači, ktorí sa nechcú zapojiť do rekvalifikačných kurzov či iných aktivít organizovaných úradom práce, považujem za pozitívne. Sami vidíme, koľko voľných pracovných príležitostí máme na slovenskom trhu práce. Nech sa snažia ľudia zamestnať,“ konštatuje Rumiz.

Dosedlovi však chýbajú celkovo opatrenia zamerané na väčšiu osvetu nezamestnaných. „Pre podporu zamestnanosti na Slovensku chýba väčšia osveta nezamestnaných o možnostiach riešiť ich problém s exekúciami, zvýšenie mobility ľudí, chýbajú nájomné byty,“ hovorí Dosedla.

Prijatím novely sa môže na úradoch práce zvýšiť administratívna náročnosť. „Už v súčasnosti vidíme, že úrady nestíhajú robiť svoju základnú prácu, a tou je byť aktivátorom a akcelerátorom na trhu práce. Sú to skôr evidenčné úrady. Táto novela opätovne zavádza ďalšie byrokratické povinnosti, ale neposiela úradníkov na trhu, aby robili okrem iného aj osvetu a pomáhali firmám nájsť nezamestnaných, ktorí sú ochotní pracovať,“ dodal Dosedla.