Trestanie firiem za oneskorené prihlásenie zamestnanca prešlo zmenou

0 470
TASR/Michal Svítok
Ilustračné foto.

Bratislava 16. novembra – Neprihlásenie zamestnanca do Sociálnej poisťovne (SP) v lehote do siedmich dní sa už nebude považovať za nelegálne zamestnávanie. Vyplýva to z novely zákona o nelegálnej práci z dielne rezortu práce, ktorú podpísal prezident SR Andrej Kiska. V súčasnosti je za nelegálne zamestnávanie považované každé neprihlásenie zamestnanca do poisťovne.

Od budúceho roka sa tak odstránia určité situácie oneskoreného ohlásenia vzniku pracovnoprávneho vzťahu a štátnozamestnaneckého pomeru do príslušného registra SP. Táto zmena sa však nemá týkať prípadov, keď u zamestnávateľa začne kontrola zameraná na nelegálne zamestnávanie.

„Zamestnávateľ je povinný splniť si prihlasovaciu povinnosť v lehote siedmich dní od uplynutia lehoty na splnenie povinnosti, najneskôr však do začatia výkonu kontroly nelegálneho zamestnávania začatej pred uplynutím tejto sedemdňovej lehoty,“ uvádza v novele zákona ministerstvo.

Ak si zamestnávateľ splní svoju oznamovaciu povinnosť v uvedenej lehote a stihne tak spraviť pred výkonom kontroly, kontrolný orgán nemôže konštatovať nelegálne zamestnávanie. „Uvedené uvoľnenie povinností vo vzťahu k porušeniu zákazu nelegálneho zamestnávania sa netýka nesplnenia povinnosti prihlásiť zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia,“ upozornil rezort práce.

Parlament v novele schválil aj pozmeňujúci návrh z výborov, ktorý reaguje na prípady zamestnávateľov, ktorí podľa doterajšieho zákona splnili podmienky nelegálneho zamestnávania a mohli tak mať problémy pri žiadostiach o dotácie, alebo vo verejnom obstarávaní. „Tento návrh rieši vyradenie zo zoznamu nelegálnych zamestnávateľov tých, u ktorých bolo spätnou kontrolou zistené nelegálne zamestnávanie, ak si títo zamestnávatelia prihlasovaciu povinnosť splnili najneskôr do 7 dní od uplynutia lehoty na prihlásenie,“ priblížil minister práce Ján Richter (Smer-SD).

Novelou sa spresní aj pojem „dodávka práce“ v prípade dočasného pridelenia zamestnanca, a to aj v prípade cezhraničnej dodávky práce.

Prijatie novely bude mať podľa ministerstva pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie na Slovensku. „V súlade s návrhom si viac podnikateľských subjektov v lehote siedmich dní, alebo do začatia výkonu kontroly počas týchto siedmich dní, splní predmetnú oznamovaciu povinnosť voči príslušnému registru SP,“ očakáva rezort práce.