Trenčín spoplatnil likvidáciu drobného stavebného odpadu

0 623
Ilustračné foto

TRENČÍN – Od prvého dňa tohto roku spoplatnilo mesto Trenčín likvidáciu drobného stavebného odpadu. Poslanci trenčianskeho mestského zastupiteľstva v zmysle novely zákona o odpadoch schválili na svojom decembrovom zasadnutí sumu 0,066 eura za kilogram drobného stavebného odpadu. 

Podľa hovorkyne mesta Eriky Ságovej mohli Trenčania doteraz bezplatne odovzdať v niektorom z dvoch zberných dvorov v meste jeden kubický meter drobného stavebného odpadu za rok. <i>„Podľa zákona o odpadoch, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2016, je každé mesto povinné zaviesť množstvový zber drobného stavebného odpadu. Ide o odpad z bežných udržiavacích prác, pri ktorých nie je potrebné ohlásenie, ako napríklad maliarske a natieračské práce či opravy fasád a podobne. Pri týchto prácach je predpoklad, že takéhoto odpadu občan nemá veľa,“</i> skonštatovala Ságová.

Od 1. januára podľa nej drobný stavebný odpad v zbernom dvore odvážia a občan zaň priamo v zbernom dvore aj zaplatí. Platba bude iba v hotovosti. Drobný stavebný odpad bude v zberných dvoroch odoberaný do 17.00 hodiny ostatné komodity odpadu bude možné odovzdať do 17.30.

<i>„Ak má niekto stavebného odpadu viac, môže využiť aj ďalšie možnosti – odviezť ho priamo na skládku Luštek v Dubnici nad Váhom, alebo využije možnosti súkromných spoločností, ktoré takýto odpad za úhradu prijímajú. Každý občan – stavebník je podľa zákona zodpovedný za likvidáciu stavebných odpadov. Doklad o ich likvidácii potrebuje napríklad pri kolaudácii,“ </i>uzavrela trenčianska hovorkyňa.