Toto je hodnota bodu pre určenie sumy úrazovej dávky je pre tento rok

0 781
Ilustračná snímka. FOTO: TASR/AP
Bratislava – Hodnota bodu pre rok 2017 stanovená pre účely určenia sumy úrazových dávok je 18,24 eura. Oproti predchádzajúcemu roku sa hodnota bodu zvýšila o 0,58 eura.

Tento bod je dôležitý pri určení sumy úrazových dávok – náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia, pri výpočte ktorých sa vychádza z bodového ohodnotenia v lekárskom posudku a zo sumy na jeden bod.

Hodnotu jedného bodu určuje opatrením Ministerstvo zdravotníctva SR, pričom vychádza z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom (ŠÚ) SR za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom vznikol nárok na náhradu.

Priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR zistená ŠÚ SR za rok 2016 je v sume 912 eur, hodnota jedného bodu predstavuje 2 % z tejto sumy.

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že uvedená hodnota bodu sa použije len pri tej náhrade za bolesť a náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia, na ktorú poškodenému zamestnancovi vznikol nárok po 31. decembri 2016, a to len v dôsledku pracovného úrazu alebo zistenej chorobe z povolania.