Toľkoto peňazí v priemere dlhujú Slováci

0 1131
TASR/AP

Bratislava – Slovák ako fyzická osoba vykázal podľa dát spoločnosti EOS KSI Slovensko, venujúcej sa správe a manažmentu pohľadávok, za rok 2016 priemerný nesplatený dlh vo výške 655 eur. Najčastejšie dlhuje pri splácaní spotrebných úverov, nasledujú telekomunikačné služby, poistenie, a potom sú to energetické služby, kde si Slováci neplnia svoje finančné záväzky.


Čo sa týka rozloženia z hľadiska výšky dlhu, najčastejšie dlžné sumy sú podľa databázy EOS KSI do 250 eur, a to až v prípade 62 % Slovákov. Ako ďalej vyplýva zo štatistík spoločnosti, slovenský dlžník priemerne spláca 136 eur mesačne.

„Vyše tretina (38 %) dlžníkov na Slovensku má dve a viac nesplatených pohľadávok. Možno tiež konštatovať, že platobná disciplína Slovákov nie je príliš dobrá. Až 65 % dlžníkov nie je schopných splácať svoje dlhy alebo poruší splátkový kalendár,“ tvrdí Michal Šoltes, konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko.

Celková suma zadlženia slovenského obyvateľstva narástla podľa dát Národnej banky Slovenska na 26,29 miliardy eur.