Tlačivá k daňovým priznaniam k dani z príjmov sú už k dispozícii

0 600
Ilustračné foto. TASR - František Iván

Papierové tlačivá k daňovým priznaniam (DP) k dani z príjmov sú už k dispozícii. Ich elektronické verzie budú na portáli finančnej správy sprístupnené v nasledujúcich dňoch. TASR informovala Ivana Skokanová, hovorkyňa finančnej správy.

Medzi najdôležitejšie daňové termíny roka určite patrí koniec marca (resp. v roku 2018 3. apríl), keď je posledný deň na podanie daňového priznania na daň z príjmu za predchádzajúci rok. Napriek tomu finančná správa upozorňuje, aby si daňovníci neodkladali túto povinnosť až na posledný možný termín po veľkonočných sviatkoch, ale aby daňové priznanie podali skôr. Vo všeobecnosti totiž štatistiky dokazujú, že daňovníci podávajú DP v posledné dni lehoty.

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A sa nemenilo a tiež je dostupné na portáli finančnej správy v časti „Katalóg elektronických formulárov“.

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B (DPFO B) a daňové priznanie k dani z príjmov pre právnické osoby (DPPO) sa oproti minulému roku zmenili. Na nové vzory týchto tlačív mala vplyv novela zákona o dani z príjmov, ktorú schválili poslanci Národnej rady Slovenskej republiky až v decembri. Preto nebolo možné, aby boli tieto tlačivá k dispozícii v elektronickej a tlačenej podobe ihneď v prvých dňoch nového roka. Finančná správa ich zverejňuje postupne.

Sú však už k dispozícii ich tlačené papierové verzie, ktoré sa distribuujú na jednotlivé pobočky a kontaktné miesta daňových úradov. Elektronické verzie budú k dispozícii v nasledujúcich dňoch.

Na portáli finančnej správy sú však zverejnené tieto nové vzory vo formáte pdf. Preto platí, že ak niektorý elektronicky komunikujúci daňový subjekty podá DP k DPPO, resp. k DPFO B už na nových vzoroch ako prílohu všeobecného podania prostredníctvom PFS, takéto podanie finančná správa akceptuje, pretože ešte nie sú zverejnené DP ako štruktúrované dokumenty na portáli FS. Do zverejnenia nových vzorov týchto štruktúrovaných dokumentov na portáli finančnej správy bude preto finančná správa akceptovať podané dokumenty (DPPO, DPFO B) ako prílohu všeobecného podania prostredníctvom portálu. Aj takýmto spôsobom chce vyjsť v ústrety tým daňovým subjektom, ktoré chcú alebo musia podať DP ešte predtým, ako budú spracované štrukturované elektronické verzie.

Ostatné daňové subjekty, teda tie, ktoré s finančnou správou nekomunikujú elektronicky, mohli doteraz využiť tlačené vzory DP, ktoré sú dostupné na portáli FS a zaslať takého DP poštou alebo priniesť osobne na DÚ tak ako obvykle. Od dnešného dňa majú k dispozícii tlačené verzie aj priamo na pobočkách a kontaktných miestach daňových úradov, na ktoré ich finančná správa postupne distribuuje.