Robert Fico, Ján Richter

Na snímke premiér SR Robert Fico (v¾avo) a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter poèas tlaèovej konferencie po skonèení konferencie s názvom „Národná stratégia zamestnanosti“ 25. novembra 2014 v Bratislave. FOTO TASR – Martin Baumann