Tieto firmy žiadajú vládu o peňažnú podporu, zamestnajú skoro 400 ľudí

1 985
Na archívnej snímke minister hospodárstva SR Peter ŽŽiga. Foto: TASR - Jakub Kotian
Bratislava – Pezinská spoločnosť Hyca, s. r. o., žiada investičnú pomoc vo výške 660.000 eur, z toho 420.000 eur vo forme dotácie na dlhodobý hmotný a nehmotný majetok a 240.000 eur na vytvorenie nových pracovných miest. Vyplýva to z návrhu Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorý dnes odobrila vláda.

Cieľom investičného zámeru je vybudovanie nového výrobného areálu s technologickým a personálnym zázemím so špecializovanou výrobou v okrese Rimavská Sobota a zvýšenie počtu kvalifikovaného a vyškoleného personálu pre potreby zvýšenia produktivity práce v spoločnosti,“ spresnil v materiáli rezort hospodárstva.Realizácia investičného zámeru, teda vybudovanie novej výrobnej prevádzky na výrobu valníkov, kontajnerov a nadstavieb, v nominálnej výške 1,2 milióna eur je rozložená na obdobie rokov 2016 až 2017. V priamej súvislosti s investičným zámerom sa do konca roku 2018 vytvorí 20 nových pracovných miest.

Hyca, s. r. o., Pezinok vznikla v roku 2004. Eviduje základné imanie v hodnote 10.000 eur. Predmetom jej činnosti je najmä výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky. Podľa investičného zámeru vo svojej prevádzke v Pezinku spoločnosť v roku 2015 zamestnávala 25 ľudí a dosiahla obrat 6,6 milióna eur.

Firma Versaco rozšíriť výrobnú kapacitu

Spoločnosť Versaco, s. r. o., žiada na rozšírenie výrobnej kapacity v Hnúšti investičnú pomoc v celkovej výške 531.600 eur vo forme dotácie na dlhodobý hmotný a nehmotný majetok, ako aj vo forme úľavy na dani z príjmu. Vyplýva to zo zverejneného návrhu Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorý dnes na svojej schôdzi schválil vládny kabinet.

Investičný zámer sa podľa MH SR plánuje v lokalite Hnúšťa v okrese Rimavská Sobota, ktorý bol k prvému dňu kalendárneho roka, v ktorom investičný zámer doručili Ministerstvu hospodárstva SR, zaradený medzi najmenej rozvinuté okresy.

Realizácia investičného zámeru s oprávnenými nákladmi vo výške 1,33 milióna eur je rozložená na obdobie rokov 2016 a 2017. „V priamej súvislosti s investičným zámerom bude do konca roku 2017 vytvorených 20 nových pracovných miest,“ dodalo v návrhu MH SR.

VAW chce vybudovať technologické centrum

Spoločnosť VAW, s. r. o., žiada investičnú štátnu pomoc 677.850 eur na vybudovanie technologického centra na vývoj robotických pracovísk v Sučanoch v okrese Martin, a to formou dotácie na dlhodobý hmotný a nehmotný majetok, ako aj formou úľavy na dani z príjmu. Uviedlo to Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v návrhu, ktorý dne schválila vláda.

Realizácia investičného zámeru s oprávnenými nákladmi vo výške 1,51 milióna eur je podľa MH SR rozložená na obdobie rokov 2016 a 2017. „V priamej súvislosti s investičným zámerom prijímateľ vytvorí 30 nových pracovných miest do konca roku 2019,“ spresnil rezort hospodárstva.

Cieľom investičného zámeru je vybudovanie nového technologického centra špecializujúceho sa na vývojové a inovačné činnosti zamerané na dizajn, vývoj a inovácie v oblasti priemyselnej automatizácie, predovšetkým v oblasti vysoko inteligentných robotických pracovísk (systémov) určených na zváranie, manipuláciu, brúsenie a 3D rezanie.

Spoločnosť VAW, s. r. o., Sučany vznikla v roku 1991. Eviduje základné imanie vo výške 146.055 eur. Predmetom jej činnosti je aj predaj dvojstopových motorových vozidiel.
Versaco, s. r. o., Hnúšťa vznikla v januári 2007. Predmetom jej činnosti je najmä výroba výrobkov z plastov pre stavebníctvo, potravinársky a automobilový priemysel. Spoločníkmi firmy sú fyzické osoby z Poľskej republiky.

Firma Hyunnam SK chce rozšíriť výrobu pre automobilový priemysel

Žilinská firma Hyunnam SK, s. r. o., žiada štátnu investičnú pomoc na rozšírenie výrobných kapacít v lokalite Krásno nad Kysucou, v okrese Čadca, vo výške 5,9 milióna eur vo forme dotácie na dlhodobý hmotný majetok a úľavy na dani z príjmu. Vyplýva to z návrhu Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorý dnes na svojej schôdzi schválil vládny kabinet.

Realizácia investičného zámeru s oprávnenými nákladmi vo výške 16,99 milióna eur je rozložená na obdobie rokov 2016 až 2018. V priamej súvislosti s investičným zámerom vytvorí do konca roku 2018 žiadateľ 240 nových pracovných miest.

Cieľom investičného zámeru je rozšírenie existujúceho podniku priemyselnej výroby zameraného na výrobu komponentov do automobilov, pričom 100 % plánovanej produkcie je určenej na export.

Spoločnosť Hyunnam SK, s. r. o., Žilina zapísali do Obchodného registra SR v apríli 2014. Predmetom jej činnosti je najmä výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky. Eviduje základné imanie vo výške 5 miliónov eur.

Spoločnosť Yanfeng Slovakia Automotive Interior System chce rozšíriť vývojové centrum

Firma Yanfeng Slovakia Automotive Interior Systems, s. r. o., žiada od štátu na rozšírenie vývojového centra v Trenčíne investičnú pomoc v celkovej výške 802.574 eur vo forme dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný a nehmotný majetok, ako aj formou príspevku na tvorbu nových pracovných miest. Vyplýva to z návrhu Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorý dnes prerokovala a schválila vláda.

V priamej súvislosti s investičným zámerom, s oprávnenými nákladmi vo výške 3,86 milióna eur, bude do konca roku 2018 vytvorených 44 nových pracovných miest,“ spresnil rezort hospodárstva.

Cieľom investičného zámeru je podľa MH SR rozšírenie existujúceho technologického centra špecializujúceho sa na výskum a vývoj interiérových komponentov do automobilov, najmä palubových prístrojových dosiek, palubových systémov, panelov dverí, podlahových konzol a stropných ovládacích systémov.

Yanfeng Slovakia Automotive Interior Systems, s. r. o., so sídlom v Bratislave bola zapísaná do Obchodného registra SR 1. januára 2015. Predmetom jej činnosti je najmä výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky. Spoločníkmi firmy sú budapeštianska spoločnosť Yanfeng Hungary Automotive Interior Systems Kft. a britská spoločnosť Yanfeng UK Automotive Interior Systems Co., Ltd.

Kuenz – SK chce rozšíriť výrobu komponentov aj do žeriavov

Spoločnosť Kuenz – SK, s. r. o., žiada na rozšírenie výroby investičnú pomoc 1,08 milióna eur formou dotácie na dlhodobý hmotný a nehmotný majetok, ako aj formou úľavy na dani z príjmu. Vyplýva to z návrhu Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorý dnes prerokoval a schválil vládny kabinet.

Investičný zámer s oprávnenými nákladmi vo výške 3,71 milióna eur je rozložený na roky 2016 až 2018. „V priamej súvislosti s investičným zámerom bude vytvorených 43 nových pracovných miest do konca roku 2018,“ spresnil rezort hospodárstva.

Cieľom investičného zámeru je podľa MH SR rozšírenie výroby priemyselného podniku prijímateľa zameraného na výrobu komponentov do žeriavov a komponentov pre vodné diela, pričom celá plánovaná produkcia je určená na export.

Kuenz – SK, s. r. o., Kechnec vznikla v roku 2002. Predmetom jej činnosti je strojárska výroba – výroba účelových strojov (mimo elektročastí) a projekčné, grafické, kresličské a konštrukčné práce spojené s vyhotovením technickej dokumentácie pre strojársku výrobu. Jej jediným spoločníkom je rakúska firma Künz Holding GmbH.