Takto zarába väčšina Slovákov. Ste medzi nimi?

0 2026
Ilustračné foto

BRATISLAVA – Najrozšírenejším mzdovým pásmom, v ktorom sa pohybujú priemerné hrubé mesačné mzdy Slovákov zamestnaných na plný pracovný úväzok, je od 400 do 800 eur. Plat v tomto rozpätí malo vlani vyše 44 % zamestnancov. Na základe údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR o štruktúre miezd na Slovensku v roku 2015 na to poukázala analytička Poštovej banky Dominika Ondrová.

Takmer 18 % zamestnancov v SR sa vlani pohybovalo v mzdovom pásme od 800 do 1000 eur, pätina Slovákov zarobila od 1000 do 1500 eur v hrubom. „Pochváliť sa priemerným zárobkom vyšším ako 1500 eur mesačne v hrubom sa môže len o málo viac ako desatina pracujúcich na plný pracovný úväzok. Naproti tomu je viac ako 5 % Slovákov, ktorí mesačne zarobia menej ako 400 eur,“ upozornila Ondrová.

Najvyššie mzdy na Slovensku sú v Bratislavskom kraji. Aj to podľa analytičky vysvetľuje, že menej ako 400 eur tu zarábajú len 4 % pracujúcich na plný pracovný čas. Napriek tomu však ešte menší, 3,1-% podiel zarábajúcich pod túto hranicu vykázal Trenčiansky kraj. Naopak, najvyšší podiel takto zarábajúcich je v Prešovskom kraji, kde ide o približne desatinu zamestnancov.

Najvyšší podiel zamestnancov na full-time je vo všetkých krajoch v spomínanom mzdovom pásme od 400 do 800 eur. „Isté regionálne rozdiely možno badať aj v tomto smere. Kým v Bratislavskom kraji sa pohybuje v tomto pásme ani nie tretina pracujúcich, v Trenčianskom, Banskobystrickom, Nitrianskom a Prešovskom je to až každý druhý zamestnanec,“ vyčíslila Ondrová.

Druhý najvyšší podiel pracujúcich na Slovensku sa nachádza v mzdovom pásme od 1000 do 1500 eur. Spomedzi všetkých krajov si takúto sumu nachádzajú na výplatnej páske najčastejšie v bratislavskom regióne, a to až štvrtina pracujúcich. „Naproti tomu je len takmer každý siedmy zamestnanec na plný pracovný úväzok v Prešovskom kraji,“ porovnala analytička.

Pracujúci v hlavnom meste a okolí majú najvyššie zastúpenie aj v pásmach nad 1500 eur v hrubom mesačne. Kým na Slovensku zarába od 1500 do 2000 eur v priemere 6,5 % pracujúcich na plný pracovný úväzok, v Bratislavskom kraji je to takmer dvojnásobok. Naopak, v prešovskom regióne sa z takej výplaty môžu tešiť len 3 % zamestnancov a v ostatných slovenských krajoch dosiahol ich podiel tiež len jednocifernú hodnotu.

V prípade miezd vyšších ako 2000 eur si takto mesačne prilepší v priemere necelých 6 % slovenských full-time zamestnancov. „Ak by sme sa na to pozreli po regiónoch, v tom bratislavskom takto mesačne zarába až 13 % pracujúcich. Vo všetkých ostatných krajoch je ich podiel nižší alebo rovný 4 %,“ dodala Ondrová.