Takto sa pohybujú dane za psov na Slovensku. Kde zaplatíte najviac?

0 1561
Ilustračná snímka. FOTO: TASR - Michal Svítok

Bratislava 6. augusta (TASR) – Byť majiteľom psa v Bratislave nie je len o jeho príjemnej spoločnosti, ale sú s tým spojené aj niektoré povinnosti. Jednou z nich je prihlásenie psa do evidencie príslušnej mestskej časti, ktorá je vyberateľom miestnej dane za psa, a zaplatenie tejto dane.

V opačnom prípade hrozí majiteľovi pokuta. Tá môže byť niekoľko desiatok alebo stoviek eur, v závislosti od mestskej časti, niektoré samosprávy pritom poukazujú aj na zákon o správe daní, kde sú pokuty v niektorých prípadoch rádovo v tisícoch. „Niektorí obyvatelia povinnosť obchádzajú, psa majú prihláseného napríklad u rodičov alebo v inom meste či dedine, hoci pes býva a pohybuje sa v Dúbravke,“ uviedla pre TASR hovorkyňa Dúbravky Lucia Marcinatová.

Jednotná suma nie je ani pri samotnej dani. Niektoré mestské časti nerozlišujú, či je pes chovaný v byte alebo dome a výška dane je rovnaká. Tak je to napríklad v Novom Meste, kde je daň v rámci hlavného mesta najvyššia, a to 50 eur, alebo v Starom Meste, kde fyzická osoba zaplatí 40 eur. Rovnaké sadzby majú napríklad aj malé mestské časti Jarovce a Čunovo (10 eur) či Rusovce (15 eur).

Vo väčšine samospráv je však vo výške daní rozdiel a majitelia zaplatia viac za psa v byte ako v rodinnom dome. Napríklad, kým v Karlovej Vsi zaplatí majiteľ za psa v byte 50 eur, v rodinnom dome je to 15 eur. Vo Vrakuni je to 45 eur v prípade bytu a 20 v prípade rodinného domu. V Devínskej Novej Vsi 42 eur v prípade psa v byte a sedem eur v rodinnom dome. V Lamači je to 33 eur pri psíkovi v byte a päť eur v dome, v Podunajských Biskupiciach či Rači je to 40 eur pri psíkovi chovanom v byte a desať eur pri psíkovi v dome, či v Ružinove, kde je sadzba dane za psa v bytoch 40 eur a v rodinných domoch alebo rekreačných a záhradných chatkách 16,60 eura.

Niektoré mestské časti rozlišujú pri bytoch aj veľkosť psa. Napríklad v Petržalke zaplatí majiteľ za psa s výškou do 43 cm v kohútiku sumu 34 eur, pri väčšom psovi 67 eur ročne. V prípade rodinných domov veľkosť psa úlohu nezohráva a suma je rovnaká, a to 17 eur. A Devín rozlišuje aj to, či má majiteľ psa trvalý pobyt v mestskej časti, alebo nie. Rozdielne bývajú tiež sadzby dane v prípade právnických osôb, väčšinou však nebývajú výrazne vyššie ako v prípade fyzických osôb a psov chovaných v bytoch. Výraznou výnimkou je Staré Mesto, kde právnická osoba ako majiteľ psa zaplatí 400 eur ročne.

Majitelia psíkov si však v niektorých prípadoch môžu daň čiastočne znížiť. „Miestny poplatok za psa v bytovom dome je 50 eur. Majiteľ si však môže poplatok znížiť, ak so svojím psom absolvuje výcvik základnej poslušnosti a predloží o tom osvedčenie. Vtedy môže ušetriť 20 eur,“ priblížil pre TASR hovorca Karlovej Vsi Branislav Heldes. Zľavy, prípadné odpustenie dane môžu mať v niektorých prípadoch aj dôchodcovia či držitelia preukazov ZŤP, v Rači napr. tiež držitelia Jánskeho plakety v prípade jedného psa. Niekedy sa tiež platí menej alebo neplatí majiteľ vôbec, ak má psa adoptovaného z útulku, prípadne je pes vycvičený a využíva sa pri živelných pohromách.

Viaceré samosprávy však podotýkajú, že to nie je len o platení dane. Psičkári majú k dispozícii desiatky až stovky smetných košov na psie exkrementy. V niektorých mestských častiach dostávajú majitelia psov po zaplatení dane rolky s vrecúškami na psie výkaly, niekde sú spolu s lopatkami k dispozícii pri samotných košoch. Okrem toho sa samosprávy snažia budovať aj voľné výbehy či cvičiská pre psov.

Daň sa platí za psa staršieho ako pol roka a majiteľ ho musí prihlásiť do 30 dní. Vyrubenú daň za psa je daňovník povinný zaplatiť do 15 dní odo dňa prevzatia rozhodnutia.

Na severozápade Slovenska zaplatia majitelia psov daň od 5 do 100 eur
Mesto Žilina evidovalo na začiatku augusta na svojom území 4216 chovaných psov, mesto Čadca 1398 psov a mesto Martin približne 3200 psov.

Podľa hovorcu Žiliny Pavla Čorbu zaplatia majitelia psov v rodinných domoch, chatkách, chatách, osadách, v mestských častiach Žiliny ročnú daň päť eur. „Majitelia psov v bytových domoch (panelák, bytovka) na území celého mesta Žilina zaplatia 40 eur. Za psa chovaného v podnikateľskom objekte právnickej alebo fyzickej osoby – podnikateľa na území celého mesta Žilina zaplatí majiteľ daň 100 eur. Správca dane určuje u občanov, ktorí k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia dosiali vek 67 rokov a viac, zníženie ročnej sadzby dane o 30 percent len za jedného psa,“ uviedol Čorba.

Doplnil, že od dane je oslobodený vlastník alebo držiteľ psa, ak ho používa pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany v zmysle zákona o civilnej ochrane obyvateľstva. „Čo je povinný preukázať kópiou dokladu o záchranárskych skúškach podľa skúšobného poriadku IPO-R na Slovensku, kópiou pracovnej knižky, v ktorej musia byť zapísané záchranárske skúšky a potvrdenie o vykonaní skúšok,“ dodal hovorca mesta Žilina.

V Martine musí podľa hovorkyne mesta Zuzany Kalmanovej platiť daň každý majiteľ psa okrem držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom na jedného psa.

„Za psa chovaného v rodinných domoch na území celého mesta zaplatia majitelia ročnú daň deväť eur. Za psa chovaného v bytoch v bytových domoch na území mesta sa určuje sadzba dane na základe viacerých kritérií. Ak nie je uvedené inak, je ročná daň 45 eur. Za psa veľkých a bojových plemien a ich krížencov zaplatia majitelia ročnú daň 67 eur. Osamelo žijúci dôchodcovia, ktorí nechovajú veľké a bojové plemená psov, zaplatia ročne deväť eur. Za psa chovaného v podnikateľskom objekte je na celom území mesta pre právnickú a fyzickú osobu – podnikateľa ročná daň 45 eur,“ informovala Kalmanová.

V Čadci platia podľa vedúceho kancelárie primátora mesta Mariána Kráľa daň majitelia psov starších ako šesť mesiacov. „V rodinných domoch, chatkách, chatách, osadách, v mestských častiach mesta Čadca zaplatia ročnú daň päť eur. V bytových domoch (panelák, bytovka) na území celého mesta Čadca je ročná daň 60 eur. Za psa, chovaného v podnikateľskom objekte – v sídle alebo prevádzkarni právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa na území celého mesta Čadca je ročná daň 30 eur,“ uviedol Kráľ.

Doplnil, že od dane za psa je oslobodený občan, ktorý k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia dosiahol vek 70 rokov a viac, žije v samostatnej domácnosti a nežije spoločne s inou zárobkovo činnou osobou. „Oslobodený je aj držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. Oslobodenie od dane za psa sa vzťahuje len na jedného psa,“ uzavrel Kráľ.