SZČO s odloženým daňovým priznaním oznámia výšku poistného do 20.10.

0 816

Sociálna poisťovňa (SP) upozorňuje živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) s predĺženou lehotou na podanie daňového priznania, že výška vymeriavacieho základu, a teda aj nová výška mesačného poistného sa prehodnocuje k 1. októbru 2017.

Vznik a zánik povinného poistenia, prípadne zmenu výšky poistného im oznámi poisťovňa listom do 20. októbra 2017. Týka sa to tých SZČO, ktoré okrem predĺženej lehoty na podanie daňového priznania za rok 2016 dosiahli hranicu príjmu na vznik alebo pokračovanie povinného poistenia 5298 eur. Poistné v novej výške uhradí takáto SZČO prvýkrát za október 2017 so splatnosťou do 8. novembra 2017.

V prípade, že by živnostník s odloženým daňovým priznaním nedostal oznámenie zo Sociálnej poisťovne, alebo mal akékoľvek pochybnosti ohľadom platenia poistného, mal by sa obrátiť na svoju pobočku SP. Okrem toho si môže svoju situáciu prekonzultovať aj v Informačno-poradenskom centre.

TASR informoval Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.