SZČO majú k dispozícii kalkulačky na výpočet poistného od januára 2018

0 1423
Ilustračné foto. FOTO: TASR

Sociálna poisťovňa v súvislosti so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu od 1. januára 2018 pripravila nové informatívne kalkulačky na výpočet poistného pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby.

Nové kalkulačky sú prístupné cez webovú stránku poisťovne www.socpoist.sk v časti Poistné alebo Kalkulačky. Záujemcom poslúžia pre informatívny výpočet poistného za obdobie od 1. januára 2018.

SZČO si v kalkulačke po zadaní príjmu z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti, čiastkového základu dane a zaplateného poistného môže vypočítať vymeriavací základ a následne aj jednotlivé sumy poistného. Ide o poistné na nemocenské, starobné, invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity. V súčte sa dozvie, koľko je celkové poistné, ktoré je povinná mesačne odvádzať Sociálnej poisťovni.

Dobrovoľne poistená osoba si v kalkulačke na výpočet poistného najprv určí, aký je typ dobrovoľne poistenej osoby, zadá svoj vymeriavací základ a kalkulačka jej informatívne vypočíta jednotlivé druhy poistného a ich súčet.