SZČO doplatili Sociálnej poisťovni po upozornení vyše 364.000 eur

0 531

V októbri Sociálna poisťovňa odoslala živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) upozornenia na nedoplatok na poistnom za mesiac september. Formou SMS a e-mailov poslala 18.252 správ, ktoré upomínali dlžné poistné vo výške 2.479.704 eur. Živnostníci následne uhradili viac ako 364.000 eur, čo predstavuje takmer 15-% úspešnosť z upozorňovanej sumy.

Informáciu o nedoplatku za predošlý mesiac dostáva každý živnostník, ktorý má v poisťovni nahlásené aktuálne kontakty – e-mail alebo mobilné číslo. Ide o službu Sociálnej poisťovne voči odvádzateľom poistného. Preto je v ich záujme, aby si v pobočkách Sociálnej poisťovne aktualizovali kontaktné údaje a reagovali na správu o nedoplatku. Takto predídu problémom spojeným s rastúcim penále za omeškanie platby a neskorším vymáhaním dlhu.