ŠTÚDIA:Odmeňovanie v strednej a východnej Európe zaostáva za západom

0 1086
TASR/AP
Bratislava 21. septembra  – Pracujúci v 11 krajinách strednej a východnej Európy sú po započítaní životných nákladov odmeňovaní až o 944 eur mesačne menej ako pracujúci v Nemecku. Ukázala to štúdia, ktorú dnes zverejnil Európsky odborový inštitút. Najhoršie platení sú pritom pracujúci v Rumunsku, Bulharsku a Maďarsku. Rozdiel v priemernej čistej mzde v porovnaní s Nemeckom na Slovensku predstavuje 574,44 eura.

Rozdiel v čistých mesačných mzdách je pritom ešte väčší ako v prípade, keď je zohľadnené zloženie pracovnej sily a štruktúra ekonomiky, ako keď sú zohľadnené iba životné náklady. „Zamestnanci sú platení ešte menej, a to až o 1058 eur ako zamestnanci v Nemecku, ak sa zohľadnia faktory vrátane veku, vzdelania pracovnej sily, odvetvia a povolania, v ktorých sa pracovná sila nachádza,“ konštatuje štúdia.

Okrem Rumunov, Bulharov a Maďarov sú najhoršie platení aj Lotyši a Chorváti. „Sú to mzdové tresty za prácu v strednej a východnej Európe. Rozdiely v odmeňovaní nemožno vysvetľovať výdavkami na živobytie alebo odlišným zložením pracovnej sily. Naopak, ak sa vezmú do úvahy, rozdiely v odmeňovaní sú väčšie,“ skonštatovala v štúdii konfederačná tajomníčka Európskej odborovej konfederácie (EOK) Ester Lynch.

Európski odborári sú preto presvedčení, že zamestnanci v týchto krajinách si zaslúžia nárast miezd nad úroveň inflácie. Európska únia, ako aj samotné vlády by preto mali podporovať rast zárobkov, ako aj vytvoriť právny rámec na podporu kolektívneho vyjednávania, a to aj na odvetvovej úrovni.

Štúdia odhalila, že sú veľké rozdiely v platoch aj v rámci odvetví. Ide najmä o výrobný sektor, stavebníctvo, verejný a peňažný sektor, ale aj oblasť vedy a techniky. Menšie rozdiely boli zistené v potravinárstve, ubytovacích službách, maloobchode a administratíve.

Zamestnanci v severnej a západnej Európe sú podľa štúdie lepšie platení, pretože tam funguje spravodlivejší a transparentnejší systém stanovovania miezd, zapájania odborov a vyjednávania so zamestnávateľmi.