Študenti môžu z brigádnických zárobkov platiť nižšie dane

0 657
Ilustračné foto. TASR - František Iván

BRATISLAVA – Študenti na Slovensku môžu z príjmov za brigády počas prázdnin platiť nižšie dane. Stačí, ak u zamestnávateľa podpíšu vyhlásenie, čím si mesačne uplatnia nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a takto zvýšia svoj príjem.

„Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, napríklad aj pracujúceho študenta, je aktuálne 316,94 eura mesačne. Ak zarába mesačne menej a vyplní ‚Vyhlásenie k zdaneniu príjmov‘, príjem bude zdanený preddavkom na daň vo výške 0 eur. V opačnom prípade, ak vyhlásenie nepodpíše, príjem sa zdaní preddavkom na daň vo výške 19 % bez uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane,“ informovala TASR hovorkyňa Finančnej správy (FS) SR Patrícia Macíková.

Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka si môžu študenti uplatniť aj spätne pri vysporiadaní svojej ročnej daňovej povinnosti. Majú na to dve možnosti – buď do 15. februára 2016 požiadajú zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2015. Druhou možnosťou je, že si do 31. marca 2016 podajú daňové priznanie v prípade, že suma zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti, teda z dohôd a pracovných zmlúv za rok 2015, presiahne 1901,67 eura. „Potrebujú k tomu potvrdenia od všetkých zamestnávateľov o vyplatených príjmoch a zrazených preddavkoch, ktoré priložia k daňovému priznaniu,“upozornila hovorkyňa FS.

Ak zárobok študenta za celý rok nepresiahne 1901,67 eura, daňové priznanie nie je povinný podať. „Môže tak urobiť vo vlastnom záujme. Ak mal z príjmu zrazené preddavky na daň a daňové priznanie podá, uplatnením spomínanej nezdaniteľnej časti, ktorá ročne predstavuje sumu 3803,33 eura, si vyčísli preplatok na dani. Ak vyplní a podpíše žiadosť o vrátenie preplatku na dani, daňový úrad mu preplatok vráti,“ ubezpečila hovorkyňa FS. Žiadosť je súčasťou daňového priznania.

Zdroj: TASR

Foto: TASR – František Iván