Študenti by si po skončení štúdia mali overiť povinnosti voči sociálke

0 1008
Ilustračné foto. TASR - Radovan Stoklasa

BRATISLAVA – V týchto dňoch končia štúdium študenti stredných a vysokých škôl. Študent vysokej školy alebo žiak strednej školy nie je z dôvodu štúdia povinne poistený na sociálne poistenie. 

To znamená, že počas trvania štúdia, ak nie je dobrovoľne poistený, neplatí poistné na sociálne poistenie a z dôvodu ukončenia štúdia nemusí Sociálnej poisťovni (SP) nič oznamovať. Uviedla to dnes v Bratislave na tlačovej konferencii riaditeľka odboru výberu poistného Sociálnej poisťovne Andrea Zahoranová.

Povinnosti študenta a absolventa sa voči Sociálnej poisťovni  začínajú až pri začiatku jeho zárobkovej činnosti. Ak sa bývalý študent zamestná na pracovný pomer alebo dohodu, prihlasovacie a oznamovacie povinnosti a povinnosť odvádzať poistné Sociálnej poisťovni plní za neho zamestnávateľ. Ako zamestnanec je povinný platiť poistné na sociálne poistenie z dosiahnutého príjmu zo závislej činnosti. Za zamestnanca odvádza poistné na nemocenské, starobné, invalidné poistenie a na poistenie v nezamestnanosti zamestnávateľ. Zamestnávateľ platí poistné na nemocenské poistenie, starobné poistenie, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti, úrazové a garančné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity.

Ak bývalý študent začne podnikať alebo vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť, nadobudne na účely sociálneho poistenia právne postavenie samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO). Ak predtým nikdy žiadnu samostatnú zárobkovú činnosť nevykonával, prvý raz sa mu posúdi povinnosť platiť poistné Sociálnej poisťovni až v nasledujúcom kalendárnom roku po tom, ako činnosť začal vykonávať, a to v závislosti od výšky dosiahnutých príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok.

Napríklad študent ukončí štúdium v máji 2015. V septembri toho istého roka si založí živnosť. Prvý raz sa bude jeho povinnosť SZČO platiť poistné Sociálnej poisťovni posudzovať až k 1. júlu 2016 v závislosti od toho, akú výšku príjmov z vykonávania činnosti dosiahne za rok 2015.

Zdroj: TASR

Foto: TASR – Radovan Stoklasa