Stavebná produkcia vo februári 2015 medziročne vzrástla o 3,6 %

0 372
Ilustračné foto

Bratislava – Stavebná produkcia na Slovensku vo februári 2015 druhý mesiac po sebe medziročne rástla. V porovnaní s februárom 2014 sa zvýšila o 3,6 % na 244,9 milióna eur. Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola o 0,9 % vyššia ako v januári 2015. Informoval o tom dnes Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Produkcia realizovaná stavebnými firmami v tuzemsku vo februári 2015 oproti februáru 2014 vzrástla o 4 % na 230 miliónov eur. Jej podiel na celkovej stavebnej produkcii sa zvýšil o 0,4 percentuálneho bodu (p. b.) na 93,9 %. Vývoj tuzemskej produkcie ovplyvnil rast stavebných prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 1,8 % a na opravách a údržbe o 10,8 %.

V štruktúre tuzemskej produkcie nová výstavba vrátane modernizácií a rekonštrukcií tvorila 69 %, teda o 1,3 p. b. menej ako vo februári 2014. Podiel prác na opravách a údržbe vzrástol na 29,7 %. Z hľadiska výrobného zamerania sa zvýšil objem prác na inžinierskych stavbách o 34,1 %, na budovách klesol o 3,3 %. V rámci tuzemska tvorili práce na budovách 74,7 %, inžinierske stavby sa podieľali 25,3 %.

Od začiatku roka dosiahla stavebná produkcia hodnotu 465 miliónov eur a medziročne sa zvýšila o 2 %. Produkcia realizovaná v tuzemsku vzrástla o 2,6 % na 439,8 milióna eur. Objem prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií sa zvýšil o 1,5 % na 306,6 milióna eur. Stavebné práce na opravách a údržbe boli vyššie o 5,2 % a dosiahli 127,7 milióna eur.