Štátna prémia pri stavebnom sporení má byť v budúcom roku 5 %

0 1280
TASR/Michal Svítok

Bratislava 12. augusta (TASR) – Štátna prémia pri stavebnom sporení v roku 2016 má byť na úrovni 5 %. Zákonom stanovená maximálna výška prémie má ostať vo výške 66,39 eura. Informuje o tom na svojej internetovej stránke Ministerstvo financií (MF) SR.

Proces stanovenia percentuálnej výšky štátnej prémie je automatický a odvíja sa od vzorca, ktorý je zadefinovaný v zákone o stavebnom sporení. „Výška percentuálneho podielu štátnej prémie podľa vzorca vychádza z referenčnej sadzby, ktorou je jednoduchý aritmetický priemer priemerných výnosov do splatnosti štátnych dlhopisov, ktoré tvoria bázu dlhopisového indexu pre štátne dlhopisy počítaného a zverejneného v obchodných dňoch Burzou cenných papierov v Bratislave za rozhodujúce obdobie,“ zdôvodnilo ministerstvo s tým, že rozhodujúce obdobie je od 1. júla predchádzajúceho kalendárneho roka do 30. júna aktuálneho kalendárneho roka.

„Po dosadení priemernej výšky referenčnej sadzby za rozhodujúce obdobie do vzorca je percentuálna výška štátnej prémie vypočítaná po zaokrúhlení na úrovni 2 %. Keďže percentuálna výška štátnej prémie z ročného vkladu vypočítaná podľa vzorca je mimo rozpätia ustanoveného zákonom, na základe tohto výpočtu sa štátna prémia na rok 2016 určuje vo výške 5 % z ročného vkladu, najviac v sume 66,39 eura,“ doplnilo MF SR.

Na tento rok je stanovená percentuálna výška štátnej prémie na úrovni 5,5 %. Hoci sa suma maximálnej štátnej prémie na budúci rok nemení, sporitelia budú musieť na svoj účet stavebného sporenia vložiť viac peňazí. Zatiaľ čo na rok postačovala suma 1206,93 eura, v budúcom roku bude potrebné vložiť 1327,80 eura. „Na štátnu prémiu v stavebnom sporení je na príslušné obdobie v rozpočte vyčlenených 33 miliónov eur,“ dodalo ministerstvo.