Štátna pomoc v SR sa v roku 2016 znížila o 12,44 % na 387,98 mil. eur

0 594
Ilustračné foto. TASR/AP

Bratislava 6. júna – Vlani sa poskytla štátna pomoc v celkovej výške 387,98 milióna eur, z toho z národných zdrojov 196,73 milióna eur a zo zdrojov EÚ vo výške 191,25 milióna eur. Vyplýva to zo zverejnenej Správy Protimonopolného úradu (PMÚ) SR o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2016, ktorú by v stredu (7.6.) mala prerokovať a schváliť vláda SR.

„Celková výška štátnej pomoci sa v roku 2016 v porovnaní s rokom 2015 znížila o 55,10 milióna eur, čo predstavuje pokles o 12,44 %. Podiel poskytnutej štátnej pomoci v roku 2016 z hrubého domáceho produktu (HDP) je 0,48 %,“ spresnil úrad.

Štátna pomoc sa vlani poskytla najmä formou dotácií, nenávratných finančných príspevkov – NFP (80,57 %) a daňových úľav (17,33 %), a to najmä na rozvoj regiónov (44,98 %), na výrobu energie, prenos a rozvod (16,80 %) a na podporu kultúry a záchranu kultúrneho dedičstva (12,77 %).

„Správa faktograficky a sumárne zachytáva smerovanie štátnej pomoci od jej poskytovateľov k jej príjemcom a zároveň prezentuje hlavné tendencie vo vývoji poskytovania štátnej pomoci. Správa hodnotí poskytnutú štátnu pomoc v roku 2016 a dáva ucelený prehľad štátnej pomoci podľa účelov, kategórií a poskytovateľov štátnej pomoci,“ dodal PMÚ.