Štátna podpora zatepľovania domov bude pokračovať aj na budúci rok

0 428
TASR/Milan Kapusta

Bratislava – V podpore zatepľovania rodinných domov plánuje štát pokračovať aj v budúcom roku. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pripomenulo, že ide o pilotný projekt s hlavným zámerom, aby staršie, energeticky náročné rodinné domy boli zateplené a šetrnejšie k peňaženkám občanov. Doteraz boli vyhlásené dve výzvy a poskytnutých takmer 70.000 eur.

„Určite máme ambíciu v ňom pokračovať. V programovom vyhlásení vlády sme sa zaviazali, že administratívne zjednodušíme proces žiadania o tento spôsob podpory. Naším zámerom je zapojiť do procesu zatepľovania maximálny počet domácností, ktoré majú na túto podporu nárok,“ uviedol pre TASR komunikačný odbor rezortu.

V legislatívnom procese je preto v súčasnosti návrh novely zákona, ktorým sa poskytuje príspevok na zatepľovanie rodinných domov. „Vyhlásenie tretej výzvy je plánované na druhý štvrťrok 2017, čo predstavuje predpokladaný termín účinnosti pripravovaných legislatívnych zmien týkajúcich sa príspevku na zatepľovanie rodinných domov,“ avizovalo ministerstvo.

V rámci prvej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na jar tohto roka bolo v listinnej podobe doručených 134 žiadostí. Z nich ministerstvo schválilo príspevok pre 11 záujemcov spolu vo výške 46.097 eur, ďalším 41 vlastníkom domov rezervovalo maximálnu možnú sumu dohromady 266.500 eur.

Do druhej výzvy sa v lete doručením dokumentov záväzne zapojilo 62 ľudí, pričom rezort výstavby rozhodol o poskytnutí príspevku pre piatich žiadateľov vo výške 22.085 eur a rezervoval 253.500 eur pre 39 záujemcov, ktorí sa zatepľovať ešte len chystajú.

O príspevok možno požiadať po ukončení zateplenia rodinného domu, ale aj pred jeho realizáciou. Vzťahuje sa aj na práce začaté po 31. decembri 2014. Príspevok, o ktorý vlastník domu požiada po ukončení zateplenia, dostane do 90 dní. Ak však žiadosť príde ešte pred zatepľovaním, proces sa predĺži o čas jeho realizácie, ktorý môže byť najviac jeden rok. Peniaze tak žiadateľ získa najneskôr do 15 mesiacov.

Dotácia sa môže poskytnúť do výšky 30 % oprávnených a uhradených nákladov, najviac v sume 6000 eur v závislosti od dosiahnutých tepelnoizolačných schopností konštrukcií a hodnoty potreby tepla na vykurovanie. Ďalších 500 eur možno dostať ako kompenzáciu nákladov za vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia a energetického certifikátu. Maximálna výška príspevku tak môže dosiahnuť 6500 eur.

Nárok na dotáciu má vlastník domu na území SR, ktorý je využívaný výlučne na bývanie a užíva sa aspoň desať rokov. Celková podlahová plocha jednopodlažného domu môže byť najviac 150 štvorcových metrov (m2) a pri viacpodlažnom dome je hranica stanovená na 250 m2.