Štát bude platiť opatrovateľom dlhšie dôchodkové poistenie

0 677
TASR/Michal Svítok

Bratislava – Štát bude platiť dôchodkové poistenie za matku alebo otca počas celého obdobia starostlivosti o choré dieťa bez obmedzenia 12 rokov, ako to bolo doteraz. Vyplýva to z novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažko zdravotne postihnutých.

Novela sa týka občanov, ktorým sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie alebo osôb, ktoré majú podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať túto činnosť v rozsahu najmenej 140 hodín mesačne.

Zámerom tejto legislatívnej zmeny je na účely dôchodkového poistenia akceptovať starostlivosť o ťažko postihnutú osobu v zásade počas celého obdobia, počas ktorého to jej zdravotný stav vyžaduje.

Ako informoval TASR hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder, podľa doteraz platnej právnej úpravy platí štát poistné za takéto osoby najviac v rozsahu 12 rokov, po ich uplynutí dôchodkové poistenie poistenca štátu zaniká. Do tohto obdobia sa zahŕňa aj obdobie starostlivosti o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku najdlhšie do 18 rokov veku.