Štát bude opatrovateľom platiť dôchodkové poistenie bez obmedzenia

0 919
Ilustračné foto. TASR/AP

Bratislava – Štát bude platiť dôchodkové poistenie za matku alebo otca počas celého obdobia starostlivosti o choré dieťa bez obmedzenia. Vyplýva to z novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažko zdravotne postihnutých, ktorú v stredu schválila NR SR a čaká na podpis prezidenta.


Ako pripomína Sociálna poisťovňa, novela sa týka tých občanov, ktorým sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie alebo osôb, ktoré majú podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať ju v rozsahu najmenej 140 hodín mesačne.

Zámerom tejto legislatívnej zmeny je na účely dôchodkového poistenia akceptovať starostlivosť o ťažko postihnutú osobu v zásade počas celého obdobia, počas ktorého to jej zdravotný stav vyžaduje. Podľa doteraz platnej právnej úpravy platí štát poistné za takéto osoby najviac v rozsahu 12 rokov, po ich uplynutí dôchodkové poistenie poistenca štátu zaniká.

Do tohto obdobia sa zahŕňa aj obdobie starostlivosti o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku, najdlhšie do 18 rokov veku.