Starobný dôchodok v septembri dosiahol priemernú výšku 427,80 eura

0 576

Starobný dôchodok bol v septembri 2017 najvyššie vyplácanou dôchodkovou dávkou. Jeho priemerná výška dosiahla 427,80 eura, pričom muži dostávali v priemere 475,59 eura a ženy 381,78 eura. Vyplýva to zo štatistík Sociálnej poisťovne.
Druhou najvyššou samostatne vyplácanou dôchodkovou dávkou bol predčasný starobný dôchodok s priemernou výškou 406,26 eura. Predčasní starobní dôchodcovia – muži poberali v tomto období dôchodok v priemernej výške 427,06 eura, predčasné starobné dôchodkyne priemerne 360,96 eura.

Priemerná výška invalidného dôchodku predstavovala 266,38 eura – muži dostávali 290,01 eura a ženy 241,66 eura. Priemerný vdovský dôchodok dosiahol výšku 249,90 eura, vdovecký dôchodok 195,34 eura a sirotský dôchodok 128,71 eura.

Sociálna poisťovňa k 30. 9. 2017 vyplácala celkovo 1.712.955 všetkých druhov dôchodkov. Počet dôchodcov, resp. poberateľov niektorého druhu dôchodku, bol k poslednému septembrovému dňu 1.382.464.