Správna adresa ušetrí invalidných občanov od nepríjemností

0 592
Ilustračné foto. TASR/AP

Bratislava 10. októbra (TASR) – Každý poberateľ invalidného dôchodku, ktorý sa nezdržiava v mieste trvalého bydliska, by vo vlastnom záujme mal čo najskôr oznámiť Sociálnej poisťovni (SP) korešpondenčnú adresu, na ktorej si preberá písomnosti. V opačnom prípade sa môže stať, že sa nedozvie o termíne kontrolnej lekárskej prehliadky a poisťovňa mu zastaví výplatu invalidného dôchodku.


Ak sa totiž u poberateľa invalidného dôchodku predpokladá zmena vo vývoji zdravotného stavu a zmena schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, SP ho predvolá na kontrolnú lekársku prehliadku. Predvolanie a termín takejto prehliadky posudkový lekár oznámi poberateľovi dôchodku poštou. Ak poberateľ invalidného dôchodku na posúdenie zdravotného stavu nepríde a ani neospravedlní svoju neúčasť, posudkový lekár dá príslušnému útvaru sekcie dôchodkového poistenia návrh na zastavenie výplaty invalidného dôchodku.

Výplatu invalidného dôchodku je možné opätovne uvoľniť až po absolvovaní kontrolnej lekárskej prehliadky. Ak teda nemá invalidný dôchodca v Sociálnej poisťovni uvedenú správnu adresu, alebo si nepreberá poštu, hrozí mu zastavenie výplaty dôchodku.