SPP už teraz denne zaznamenáva desiatky žiadostí o informácie o vratkách

0 1274
Ilustračné foto, plynomer. TASR - Pavel Neubauer

BRATISLAVA – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., (SPP) už v súčasnosti zaznamenáva denne desiatky žiadostí klientov o informácie o vratkách za plyn. TASR o tom informoval špecialista externej komunikácie SPP Michal Holeš.

„Vždy sme našim zákazníkom poskytovali kompletný informačný servis. Preto sme pre nich vytvorili samostatnú webovú stránku www.spp.sk/vratky, kde postupne pridávame všetky dostupné informácie,“ upozornil.

Z návrhu vyhlášky, ktorou sa ustanovuje spôsob poskytnutia a výška štátneho príspevku odberateľovi plynu predloženej tento týždeň Ministerstvom hospodárstva SR do pripomienkového konania vyplýva, že štátny príspevok (vratka) za plyn pre domácnosti môže dosiahnuť minimálne 10 eur a maximálne 165 eur, a to v tarifnej skupine D1, respektíve D3. Účinnosť vyhlášky sa navrhuje dňom vyhlásenia. Príspevok sa poskytne prostredníctvom pošty formou poštového poukazu na výplatu.

Príspevok sa bude podľa zákona o štátnom rozpočte vyplácať odberateľovi, pre ktorého dodávka plynu podlieha cenovej regulácii. Ide o odberateľov, ktorých množstvo odobratého plynu za posledných 12 po sebe nasledujúcich mesiacov bolo maximálne vo výške 68.575 kilowatthodín (kWh). Ďalším predpokladom pre vyplatenie príspevku je, že odberateľ mal uzatvorenú k 1. novembru 2015 platnú zmluvu s dodávateľom plynu o združenej dodávke plynu do konkrétneho odberného miesta.

Súvisiace články

0 477