Spotrebiteľské zmluvy a dokumenty s malými písmami sú už neplatné

0 1749
Ilustračné foto. FOTO TASR/AP

Podnetmi občanov, v ktorých upozorňujú na nekalé obchodné praktiky, sa zaoberá Komisia na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách zriadená pri Ministerstve spravodlivosti SR.

Bratislava – Spotrebiteľské zmluvy s písmom, ktorého výška je menšia ako 1,9 mm, sú neplatné. Menšie písmo sa už nemôže používať napríklad ani vo všeobecných obchodných podmienkach alebo v akýchkoľvek iných zmluvných dokumentoch, ktoré so spotrebiteľskou zmluvou súvisia.

„Počet prípadov oklamaných alebo nepozorných zákazníkov pri podpisovaní spotrebiteľských zmlúv by sa mal znížiť. Minimálnu výšku písma zaviedla od januára novela Občianskeho zákonníka. Už od júna 2010 je v zákonníku aj ustanovenie, podľa ktorého je zmluva neplatná, ak predmet zmluvy a cena sú uvedené menším písmom ako iná jej časť, s výnimkou názvu zmluvy a označení jej jednotlivých častí,“ upozornila odborníčka na legislatívu zo spoločnosti PP Poradca podnikateľa Andrea Sládková.

Nová právna úprava reaguje na nekalú prax dodávateľov, ktorí naďalej a sústavne používajú drobné písma, a to aj napriek tomu, že sa to považuje za nekalú obchodnú praktiku. „Poznáme veľa prípadov starších ľudí, ktorí si berú takzvané rýchle pôžičky, drobné úvery a dostávajú sa tak do ťažkých životných situácií. Podľa údajov Sociálnej poisťovne bolo na návrh nebankových subjektov v minulom roku exekvovaných takmer 26.000 dôchodcov,“ konštatovala Sládková. Upozornila, že neprijateľné sú aj také praktiky, keď informácie dôležité pre spotrebiteľa, napríklad o všeobecných obchodných podmienkach, sú umiestnené v zadnej časti katalógu a vzhľadom na veľkosť písma sú nečitateľné, neprehľadné, nejasné a bežný spotrebiteľ sa v nich ťažko zorientuje.

Podnetmi občanov, v ktorých upozorňujú na nekalé obchodné praktiky, sa zaoberá Komisia na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách zriadená pri Ministerstve spravodlivosti SR. Podáva podnety na spotrebiteľské organizácie, ktoré v mene spotrebiteľov môžu iniciovať súdne alebo správne konania. Podrobnejšie informácie sú zverejnené na webovej stránke ministerstva www.justice.gov.sk.