Spotrebiteľská atmosféra sa v apríli 2015 na Slovensku zlepšila

0 432
Ilustračné foto. TASR - František Iván

BRATISLAVA – Spotrebiteľská atmosféra sa v apríli 2015 na Slovensku zlepšila. V porovnaní s marcom 2015 indikátor spotrebiteľskej dôvery vzrástol o 1,3 bodu na zápornú hodnotu 7,3.

Vyplýva to z prieskumu, ktorý na vzorke 1129 respondentov uskutočnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Aktuálne boli názory na očakávanú hospodársku situáciu na Slovensku, čiastočne aj na odhadovaný vývoj nezamestnanosti a predpokladanú finančnú situáciu v domácnosti priaznivejšie a perspektívy úspor nepriaznivejšie ako pred mesiacom. V apríli tohto roku indikátor prevyšoval dlhodobý priemer.

Z prieskumu vyplýva, že podľa mienky 23 % respondentov sa hospodárska situácia na Slovensku za posledných dvanásť mesiacov vcelku zlepšila, 41 % odpovedajúcich si myslí, že je rovnaká a tretina (33 %) opýtaných je presvedčená, že sa zhoršila.

Pri očakávaniach do budúcnosti sa 23 % opýtaných vyjadrilo, že v priebehu nasledujúcich dvanástich mesiacov sa podľa ich názoru hospodárska situácia v SR vcelku zlepší. Viac ako dve pätiny oslovených občanov (44 %) sú presvedčené, že hospodárska situácia zostane rovnaká a viac ako štvrtina (27 %) počíta so zhoršením.

Pri hodnotení doterajšieho vývinu spotrebiteľských cien 28 % respondentov tvrdí, že aktuálne ceny sú rovnaké ako pred rokom. Necelé dve pätiny (39 %) oslovených si myslia, že ceny tovarov a služieb na Slovensku sa za posledných 12 mesiacov trochu zvýšili, stredne sa zvýšili podľa 12 % opýtaných a 4 % sú mienky, že sa zvýšili výrazne. Názor, že sa ceny znížili, mal 14-% zastúpenie.

Väčšina opýtaných (50 %) očakáva v budúcnosti zvyšovanie cien tovarov a služieb. Počas nasledujúcich dvanásť mesiacov 16 % oslovených občanov predikuje pomalšie tempo zvyšovania cien ako doteraz, podľa mienky 23 % respondentov sa ceny budú zvyšovať rovnakým tempom ako doposiaľ a 11 % odpovedajúcich predpokladá v porovnaní so súčasným stavom rýchlejšie zvyšovanie cien. Takmer tretina (32 %) účastníkov prieskumu prognózuje ustálenú cenovú hladinu a 11 % respondentov očakáva jej znižovanie.

Zdroj: TASR

Foto: TASR – František Iván