Spotrebiteľom má pomáhať subjekt alternatívneho riešenia sporov

0 555
Ilustračné foto. TASR - Milan Kapusta

BRATISLAVA – Každý spotrebiteľ sa má po novom so svojimi spormi obracať na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Vyplýva to z návrhu zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorý dnes parlament poslal do druhého čítania.

Zákon transponujúci eurosmernicu o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov by mal nadobudnúť účinnosť 1. júla 2016.

Cieľom návrhu zákona je podľa MH SR prispieť k vysokej právnej istote ako spotrebiteľov, tak aj podnikateľov, a to ustanovením základných pravidiel postupu pri alternatívnom riešení sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúcim zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacim so spotrebiteľskou zmluvou, pred subjektom alternatívneho riešenia sporov.

„Všeobecným účelom návrhu zákona je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov a zároveň prispieť k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu tým, že sa zabezpečí, aby sa spotrebitelia v prípade sporu s predávajúcim, vyplývajúcim zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacim so spotrebiteľskou zmluvou, mohli obrátiť na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Ten bude vykonávať nezávislé, nestranné, transparentné, účinné, rýchle a spravodlivé postupy alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov,“ priblížil rezort hospodárstva v dôvodovej správe.

Návrhom zákona sa podľa MH tiež ustanovujú požiadavky na zápis právnickej osoby do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov, ale aj práva a povinnosti subjektov a účastníkov alternatívneho riešenia sporu.„V dôsledku prijatia návrhu zákona sa doplní v súčasnosti platná právna úprava v tejto oblasti,“ podčiarkol rezort hospodárstva.

Orgánmi alternatívneho riešenia sporov sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetví pre spory vyplývajúce zo zmlúv o združenej dodávke elektriny, plynu, tepla, pitnej vody, ďalej Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb pre spory zo zmlúv o poskytovaní poštových služieb a poštového platobného styku, ako aj Slovenská obchodná inšpekcia pre ostatné spotrebiteľské spory.