Spotrebitelia by mali byť lepšie informovaní o províziách

0 803
Ilustračné foto. TASR/AP

BRATISLAVA – Po prijatí zákona o úveroch na bývanie by mala tento rok pokračovať diskusia o prijatí novely zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. A to najmä pokiaľ ide o definovanie povinností finančných agentov.

Zadefinovať by sa tak mali nové povinnosti pre finančných agentov pri informovaní klientov o výške provízií. Konštatuje to Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP).
Novela by mala vychádzať z novoprijatej Európskej smernice o distribúcii poistenia. Tá však povinnosť zverejňovať provízie priamo nerieši a necháva to na národné legislatívy. „Smernica požaduje informovať klienta o povahe odmeňovania sprostredkovateľa. Výšku poplatku za uzatvorenie zmluvy sa však musí klient pred uzatvorením zmluvy dozvedieť len v tom prípade, ak ho platí on sám,“ tvrdí generálna tajomníčka AFISP Darina Huttová. Zároveň doplnila, že vzhľadom na charakter provízií, ich štruktúru a rôznorodosť je dôležité správne definovať povinnosť zverejňovania provízie. „Nateraz to na Slovensku správne nedefinuje ani jedna zo súčasných noriem,“ tvrdí Huttová.

Asociácia sa preto plánuje zúčastniť diskusií o novele v pracovnej skupine s Ministerstvom financií SR a s Národnou bankou Slovenska, ktorej vytvorenie predpokladá. „Očakávame prípravu transpozície smernice o distribúcii poistenia do národnej legislatívy,“ hovorí Huttová.

Európska smernica o distribúcii poistenia má zvýšiť transparentnosť procesu distribúcie poistenia hlavne v oblasti ceny a nákladov na poistný produkt, profesionalitu sprostredkovateľov poistenia a zvýšiť tým ochranu finančných spotrebiteľov. „Európske direktívy sa sústreďujú na ochranu finančného spotrebiteľa, ktorá však bez dobrého finančného vzdelávania obyvateľstva bude smerovať iba k sprísňovaniu pravidiel podnikania finančných inštitúcií,“ myslí si Huttová.

Smernica prináša jasnejšie pravidlá aj pri cezhraničnej poisťovacej činnosti, vzájomné uznávanie odborných znalostí a schopností sprostredkovateľov poistenia, zrozumiteľnejšie a štandardizované informácie o produktoch neživotného poistenia, lepšie pravidlá pre malé a stredné podniky, prísnejšie požiadavky na predaj produktov životného poistenia s investičnými prvkami či osobitné pravidlá pre nezávislé poradenstvo.