Spotreba nafty v SR má rastúcu, spotreba benzínu klesajúcu tendenciu

0 780
Čerpacia stanica, FOTO TASR, archív

Spotreba nafty v SR má dlhodobo rastúcu tendenciu, spotreba automobilového benzínu naopak klesajúcu. Spotreba LPG stagnuje na úrovni okolo 30.000 ton ročne, spotreba vykurovacích olejov rýchlo klesá. Vyplýva to z Energetickej politiky SR spracovanej Ministerstvom hospodárstva (MH) SR.

BRATISLAVA – Spotreba motorovej nafty by sa mala podľa rezortu vyvíjať naďalej rastúcim tempom, v závislosti od dynamiky vývoja ekonomiky a rozsahu využívania alternatívnych motorových palív. „Dlhodobý priemerný medziročný rast spotreby sa tu predpokladá na úrovni 5 %,“ konštatoval v strategickom dokumente.
Spotreba motorového benzínu by si mala zachovať mierny klesajúci trend na úrovni okolo 0,5 %, prípadne stagnáciu na súčasnej úrovni. Závisieť to bude od vývoja kúpyschopnosti obyvateľstva, miery zavádzania alternatívnych palív či od zvýšeného podielu osobných automobilov s naftovým motorom.
V prípade ďalšieho výraznejšieho spomalenia slovenskej ekonomiky sa dá očakávať aj scenár s miernejším rastom spotreby motorových palív. „V doprave sa očakáva nárast významu alternatívnych palív, ako sú LPG, CNG a elektromobility a tiež vodíka,“ avizuje ministerstvo.
Z pohľadu absolútneho objemu spotrebovaných motorových palív v budúcnosti možno podľa energetickej politiky považovať zabezpečenosť krajiny v zásobovaní trhu za vysokú. Súčasné maximálne výrobné kapacity rafinérskeho priemyslu sú totiž dostatočné vo všetkých scenároch ďalšieho vývoja.
„Platí to, aj keby mal byť domáci dopyt zásobený výlučne z domácej rafinérie, pričom táto situácia je v skutočnosti extrémne nepravdepodobná, pokiaľ SR ostane ako celok plne integrálnou súčasťou EÚ a jednotného liberálneho európskeho ropného trhu,“ vysvetlil rezort hospodárstva.
Domáca spotreba pohonných látok je na približne 35 % pokrytá dovozom napriek tomu, že domáci výrobca Slovnaft je schopný svojou kapacitou dlhodobo uspokojiť celý domáci trh viac ako dvojnásobne. V roku 2012 bola domáca spotreba motorových palív na úrovni 2,064 milióna ton, z toho benzínu sa spotrebovalo 542.000 ton, nafty 1,494 milióna ton a LPG 31.000 ton.