¾udia zamestnanci Ján Šlauka

Na snímke Ján Šlauka (v¾avo), èlen predsedníctva Odborového zväzu KOVO, informuje zamestnancov akciovej spoloènosti Railway Casted Components (RCC) v Prakovciach o výsledkoch rokovania s vedením spoloènosti v Prakovciach 26. februára 2015. FOTO TASR – Oliver Ondráš