Sociálna poisťovňa zrušila projekt elektronizácie služieb za 67 mil. eur

0 587

Bratislava 15. decembra (TASR) – Sociálna poisťovňa (SP) zastavila veľký projekt svojho informačného systému za 67 miliónov eur, ktorý pripravovala za bývalého vedenia od roku 2011. Nezodpovedá už totiž súčasnému stavu informatizácie a problematické by bolo aj jeho financovanie. Procesy poisťovne majú byť zelektronizované cez nové projekty do roku 2019.

Ako dnes informoval jej generálny riaditeľ Ľubomír Vážny (Smer-SD), SP ukončila projekt ešte pred uplynutím tretíkrát predlžovanej lehoty viazanosti. Tá sa končí 31. decembra tohto roka.

„V priebehu procesu verejného obstarávania sa zmenili okolnosti, za ktorých bola táto verejná súťaž vyhlásená. Z uvedeného vyplynula potreba zmeny rozsahu predmetu zákazky. V čase vyhlasovania predmetného verejného obstarávania nebola a nemohla byť SP známa súčasná koncepcia a ciele informatizácie verejnej správy štátu ako celku,“ zdôvodnil Vážny na stretnutí s novinármi v Bratislave.

Na zmeny, ktoré nastali v procese obstarávania, by bolo podľa neho možné reagovať iba podstatnou zmenou zmluvy o dielo, a to označil za neprijateľné vzhľadom na zákon o verejnom obstarávaní, aj na istotu financovania nového projektu z eurofondov.

Vážny upozornil, že od vyhlásenia súťaže sa zmenili aj okolnosti týkajúce sa spôsobu financovania predmetu zákazky. Pôvodne mal byť projekt financovaný z Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS).

„Programové obdobie 2007 až 2013 však uplynulo v čase, keď proces verejného obstarávania nebol z objektívnych dôvodov ešte ukončený, a tým SP tiež stratila istotu, že projekt a jeho uvedenie do prevádzky bude môcť byť financovaný aj z iných zdrojov ako z vlastného rozpočtu. Vlastný rozpočet na tento účel neposkytuje dostatočné krytie,“ vysvetlil šéf poisťovne.

Elektronizáciu procesov plánuje SP po novom riešiť formou dvoch základných projektov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII). Jedným z nich je register údajov, ktorý bude obsahovať všetky dáta o fyzických a právnických osobách. Druhá časť bude spočívať v elektronizácii procesov správy dôchodkového poistenia.

Verejné obstarávanie by chcela SP vyhlásiť na budúci rok a systémy majú byť funkčné do roku 2019. Nasledovať budú ďalšie informačné systémy poisťovne. „Je mojou ambíciou, aby sme riešili obidva tieto projekty mozaikovým postupom alebo skladačkou, nie tak robustne, ako to bolo riešené vo veľkom projekte. Pretože aj riziko prípadného kolapsu takéhoto postupu je podstatne menšie,“ konštatoval Vážny.

Rozhodnutie zrušiť projekt nebolo podľa neho jednoduché a zdôraznil, že určite nevzniklo pod tlakom argumentov aktivistov. „V podmienkach SR je problematické nájsť nestranné kvalifikované autority, ktoré by objektívne posúdili nastavenie a možnosť realizácie takéhoto rozsiahleho projektu,“ dodal.

Hodnota projektu bola 67 miliónov eur s DPH, finančné dosahy jeho zrušenia Vážny vyčísliť nevie. Pripustil aj možnú žalobu zo strany víťaza súťaže. Poisťovňa vyhlásila tender ešte v roku 2013, keď bol jej riaditeľom poslanec za Smer-SD Dušan Muňko.