Sociálna poisťovňa zašle oznámenia o povinnom poistení SZČO v júli

0 492

Sociálna poisťovňa (SP) upozorňuje samostatne zárobkovo činné osoby, že oznámenie o povinnom poistení SZČO (na základe daňového priznania odovzdaného v marci) dostanú v júli 2018. Poisťovňu netreba o túto informáciu žiadať. Urgovať nedoručenie informácie o vzniku poistenia v prípade pochybností preto poisťovňa odporúča až po tomto termíne.

Poisťovňa dostane údaje potrebné pre výpočet poistného SZČO z Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky do 31. mája 2018 (prípadne do 5. októbra 2018, ak mala SZČO predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2017). Údaje následne spracuje a oznámi samostatne zárobkovo činným osobám vznik povinného nemocenského a povinného dôchodkového poistenia. V oznámení bude aj vymeriavací základ na platenie poistného, výška poistného na jednotlivé druhy poistení, dátum splatnosti a údaje týkajúce sa úhrady poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie do 20 dní od vzniku povinného poistenia, teda do 23. júla 2018. Splatnosť nanovo určeného poistného je do 8. augusta 2018.

Napriek tomu, že SP to zákon neukladá, aj tento rok zašle oznámenia i tým samostatne zárobkovo činným osobám, ktorým povinné poistenie zanikne 30. júna 2018. Samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré povinne poistené neboli a ktorým povinné poistenie ani nevznikne, oznámenia nedostanú.