Sociálna poisťovňa vybavuje tisícky žiadostí o vyplatených dôchodkoch

0 596
Ilustračné foto. TASR/Martin Baumann
Bratislava – Každoročne, najmä v období od 1. januára do 31. marca kalendárneho roka, žiadajú dôchodcovia Sociálnu poisťovňu o potvrdenie o vyplatenom dôchodku za jednotlivé mesiace predchádzajúceho roka. Tieto potvrdenia od nich žiadajú iné inštitúcie.

Poisťovňa na žiadosť dôchodcu vyhotoví potvrdenie zväčša na počkanie. V prípadoch, keď v predchádzajúcom roku bol dôchodok priznaný alebo bola vykonaná zmena vo vyplácaní dôchodku, vyhotovenie potvrdenia trvá niekoľko dní, čo môže mať za následok, že klient nedoručí potvrdenie inej inštitúcii včas. Sociálna poisťovňa potvrdenia vydáva už od 2. januára kalendárneho roka, preto odporúča dôchodcom, aby si vyžiadanie potvrdenia o vyplatenom dôchodku za jednotlivé mesiace predchádzajúceho roka neodkladali na poslednú chvíľu a predišli tak zbytočným problémom.

„Žiadať o vyhotovenie potvrdenia o vyplatených dôchodkových dávkach je možné osobne v ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne alebo v Informačno-poradenskom centre ústredia Sociálnej poisťovne, telefonicky na bezplatnej linke Sociálnej poisťovne 0800 123 123, elektronicky prostredníctvom formulára pre otázky na webovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk, prípadne prostredníctvom elektronickej adresy podatelna@socpoist.sk. Potvrdenie o poberaní dôchodku (bez uvedenia výšky dôchodku) pre bezplatné cestovanie vlakom Sociálna poisťovňa vyhotoví vždy na počkanie,“ informoval Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.

Žiadať možno aj písomne na adrese: Sociálna poisťovňa, ústredie, 29. augusta 8, 813 63 Bratislava. Ide však o zdĺhavú formu, ktorú poisťovňa neodporúča.