Sociálna poisťovňa vybavila v januári vyše 40.000 požiadaviek o informácie

0 767
Ilustračné foto. TASR - Martin Baumann
BRATISLAVA – Sociálna poisťovňa na začiatku roka 2016 zaznamenala zvýšený záujem dôchodcov a všetkých poistencov o vybavovanie si svojich záležitostí. Informačno-poradenské centrum v januári vybavilo 36.019 telefonických požiadaviek a 3968 požiadaviek zaslaných e-mailom.

Najviac požiadaviek a otázok smerovalo k vdovským a vdoveckým dôchodkom, zvýšeniu dôchodkov, minimálnemu dôchodku a vyrovnávaciemu príspevku. Okrem toho Informačno-poradenské centrum v ústredí Sociálnej poisťovne vybavilo aj požiadavky 4949 dôchodcov pri ich návšteve v osobnom kontakte. Dôchodcovia často žiadali aj rôzne potvrdenia, najmä o dávkach k daňovému priznaniu alebo potvrdenia pre úrady práce sociálnych vecí a rodiny na rôzne príspevky, ktoré sú v kompetencii ÚPSVaR.

Zvýšenú návštevnosť zaznamenal aj webový portál www.socpoist.sk. V januári 2016 ho navštívilo 532.451 návštevníkov, ktorí si na ňom otvorili 1.773.370 stránok. Medzi najnavštevovanejšie patril Zoznam dlžníkov, Kontakty na Informačno-poradenské centrum a Kalkulačka na informatívny výpočet dôchodku.

Podľa hovorcu Petra Višvádera bude Sociálna poisťovňa aj v tomto roku pravidelne informovať občanov o všetkých aktuálnych udalostiach alebo zmenách v sociálnom poistení a radiť dôchodcom aj všetkým poistencom, ako majú pri vybavovaní svojich záležitostí postupovať.