Sociálna poisťovňa už začína vyplácať vianočné príspevky

0 1557
TASR/Michal Svítok

BRATISLAVA – Sociálna poisťovňa začína od stredy 2. decembra vyplácať dôchodcom vianočné príspevky. Urobí tak v ich decembrových výplatných termínoch automaticky, bez žiadosti, a to rovnakým spôsobom, ako sa vypláca dôchodok. Čiže buď na bankový účet alebo v hotovosti prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. 

Vianočný príspevok vyplatí poisťovňa tým poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, pozostalostných dôchodkov (vdovského, vdoveckého, sirotského) a sociálneho dôchodku, ktorí majú nárok na výplatu niektorého z dôchodkov za december 2015 vo výške najviac do 514,80 eura mesačne a majú bydlisko na území Slovenskej republiky.

Maximálna výška vianočného príspevku je 87,26 eura. Najvyšší vianočný príspevok dostanú tí dôchodcovia, ktorých dôchodok je do 198,10 eura mesačne. Poberateľom dôchodku od 198,20 eura do 514,80 eura mesačne bude patriť vianočný príspevok podľa výšky vyplácaného dôchodku v rozpätí od 87,25 eura do 30,26 eura.

Ak dôchodok alebo úhrn všetkých dôchodkov nepresahuje 396,18 eura mesačne, Sociálna poisťovňa vyplatí aj v roku 2015 vianočný príspevok zvýšený jednorazovo o 12,74 eura. Vianočný príspevok spolu s jednorazovým zvýšením v roku 2015 tak bude vyplatený maximálne vo výške 100 eur.

Konkrétnu výšku vianočného príspevku si dôchodca môže vypočítať aj prostredníctvom Kalkulačky pre výpočet vianočného príspevku, ktorá je prístupná na webovej stránke Sociálnej poisťovne.