Sociálna poisťovňa: Štát platí poistné len za tých, ktorí podali prihlášku v pobočke

0 1427
Ilustračné foto. TASR/Svätopluk Písecký

BRATISLAVA – Štát platí poistné na dôchodkové poistenie za určité skupiny osôb len vtedy, ak spĺňajú zákonom stanovené podmienky a podali si v pobočke Sociálnej poisťovne (SP) prihlášku na toto poistenie.

Vzťahuje sa to na osoby, ktoré sa riadne starajú o dieťa do šiesteho roku jeho veku a pri nepriaznivom zdravotnom stave najviac do 18. roku veku dieťaťa. Ďalej na osobných asistentov ťažko zdravotne postihnutých ľudí za predpokladu, že osobnú asistenciu vykonávajú najmenej 140 hodín mesačne. Tiež na tých, ktorí majú z úradu práce poskytovaný peňažný príspevok na opatrovanie.

„Ak fyzická osoba spĺňa podmienky na viacero týchto poistení, napríklad poberá peňažný príspevok na opatrovanie a zároveň sa stará o dieťa do šiesteho roku jeho veku, môže byť poistencom štátu iba raz, pričom sa sama môže rozhodnúť, ako sa v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne podľa svojho trvalého bydliska prihlási,“ informuje Sociálna poisťovňa na svojej webovej stránke www.socpoist.sk. Prihlási sa buď ako fyzická osoba, ktorá sa riadne stará o dieťa do šiesteho roku veku dieťaťa, alebo ako fyzická osoba, ktorá poberá peňažný príspevok na opatrovanie.

Sociálna poisťovňa za osoby, ktoré sa riadne starajú o dieťa do šiesteho alebo pri nepriaznivom zdravotnom stave najviac do 18. roku veku dieťaťa v roku 2015 platí poistné z vymeriavacieho základu 494,4 eura. Za osobných asistentov alebo poberateľov príspevkov na opatrovanie štát platí poistné na dôchodkové poistenie z vymeriavacieho základu 412 eur. Vymeriavací základ platí pre rok 2015. Mení sa každý rok a je platný vždy pre obdobie od januára do decembra príslušného kalendárneho roka.