Sociálna poisťovňa rozširuje elektronické služby pre zamestnávateľov

0 533
Foto: TASR/Radovan Stoklasa
Bratislava 30. septembra  – Sociálna poisťovňa od 1. októbra 2016 rozširuje spôsob povinnej elektronickej komunikácie so zamestnávateľmi.

K doterajším povinnostiam zamestnávateľov – zasielať elektronicky tlačivá ako napríklad Registračný list fyzickej osoby, Mesačný výkaz poistného a príspevkov a Výkaz poistného a príspevkov, ktoré platia pre všetkých zamestnávateľov od decembra 2011, budú zamestnávatelia povinní od 1. októbra zasielať v elektronickej forme aj ďalšie tlačivá – Registračný list zamestnávateľa (RLZ) – zmena a  odhláška.

V prípade Registračného listu zamestnávateľa zamestnávateľ, ktorý sa prihlasuje do registra zamestnávateľov prvýkrát, predkladá RLZ pobočke v papierovej forme. Zamestnávateľ, ktorý sa prihlasuje do registra zamestnávateľov opätovne po tom, ako už bol v registri zamestnávateľov prihlásený, predkladá RLZ pobočke v papierovej forme alebo elektronicky prostredníctvom Systému elektronických služieb.

Zamestnávateľ môže v odôvodnených prípadoch písomnou žiadosťou požiadať o udelenie výnimky z povinnosti zasielať RLFO, MVP, VP a RLZ elektronicky. Žiadosť o udelenie výnimky je potrebné doručiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne osobne alebo poštou.

TASR informovala Sociálna poisťovňa.