Sociálna poisťovňa priznala v 1.polroku 55.543 nových dôchodkov

0 881
Bratislava – Sociálna poisťovňa (SP) od januára do konca júna 2016 priznala celkom 55.543 nových dôchodkov. Ide o dôchodky všetkých druhov, čiže starobné, predčasné starobné, invalidné, invalidné z mladosti, pozostalostné a sirotské.

Najviac bolo priznaných starobných dôchodkov – 21.889. Z toho 9496 ich poisťovňa priznala mužom a priemerná výška tohto dôchodku za 1. polrok 2016 predstavovala 527,37 eura. Ženám priznala SP 12.393 starobných dôchodkov v priemernej výške 400,88 eura.

Od januára do júna 2016 začalo poberať 9763 poistencov invalidné dôchodky. Tento dôchodok poisťovňa priznala 4939 mužom a 4824 ženám. Priemerná výška novopriznaného invalidného dôchodku za 1. polrok bola u mužov 269,43 eura a u žien 215,43 eura.

Do predčasného starobného dôchodku išlo za uvedené obdobie 7532 občanov, z toho 4938 mužov a 2594 žien. Priemerná výška tohto dôchodku za 1. polrok tohto roka bola u mužov 434,34 eura a u žien 356,01 eura.