Sociálna poisťovňa pripravuje Slovensko-maďarský poradenský deň

0 819
Ilustračné foto. TASR - Martin Baumann

BRATISLAVA – Sociálna poisťovňa v spolupráci s maďarskou dôchodkovou poisťovňou ONYF pripravuje Slovensko-maďarský poradenský deň, ktorý sa uskutoční 14. októbra v Bratislave, v priestoroch Informačno-poradenského centra Sociálnej poisťovne.

Poistenci a poberatelia dôchodkových dávok, ktorí pracujú alebo pracovali v Slovenskej republike alebo v Maďarsku a získali obdobia poistenia podľa právnych predpisov Slovenskej republiky alebo Maďarska môžu pri osobných konzultáciách s odborníkmi zo Sociálnej poisťovne alebo z maďarskej dôchodkovej poisťovne ONYF vyriešiť svoje dôchodkové záležitosti.

Medzinárodný poradenský deň sa uskutoční od 9.00 do 16.00 h. Záujemcovia o poradenstvo by sa mali v záujme rýchleho vybavenia ohlásiť vopred na telefónnom čísle +421 90617 3211, faxovom čísle +421 90617 3248 alebo na e-mailovej adrese nikola.sutovska@socpoist.sk.

Pri dohodnutí termínu je potrebné okrem konkrétnej požiadavky, ktorá bude predmetom poradenstva, uviesť tiež relevantné osobné údaje – svoje meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia a rodné číslo. V prípade, že ide o pozostalostnú dávku, je potrebné uviesť aj údaje o zomretom poistencovi. Účastníci by si okrem osobných dokladov mali priniesť tiež podklady týkajúce sa ich dôchodkového poistenia.

TASR informovala Sociálna poisťovňa.