Sociálna poisťovňa pripravila pre SZČO nové kalkulačky na poistné

0 917
Ilustračné foto. TASR - Martin Baumann

BRATISLAVA – Sociálna poisťovňa pripravila za obdobie od 1. januára 2016 v súvislosti so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu nové informatívne kalkulačky na výpočet poistného pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby.

Nové kalkulačky sú prístupné cez webovú stránku Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk v časti Poistné a všetkým záujemcom poslúžia pre informatívny výpočet poistného za obdobie od 1. januára 2016.

SZČO si v kalkulačke po zadaní príjmu z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti, čiastkového základu dane, zaplateného poistného môže vypočítať vymeriavací základ a následne aj jednotlivé sumy poistného – poistné na nemocenské, starobné, invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity. V súčte sa SZČO dozvie, koľko je celkové poistné, ktoré je povinná odvádzať Sociálnej poisťovni.

Dobrovoľne poistená osoba si v kalkulačke na výpočet poistného najprv určí, aký je typ dobrovoľne poistenej osoby (pomôcku s popisom nájde pri kalkulačke), zadá svoj vymeriavací základ a kalkulačka jej informatívne vypočíta jednotlivé druhy poistného a ich súčet. Takto sa informatívne dozvie, koľko je povinná celkovo mesačne odvádzať Sociálnej poisťovni.

TASR informovala Sociálna poisťovňa.