Sociálna poisťovňa po výzvach zamestnávateľom získala 56,3 mil. eur

0 833
Bratislava – Sociálna poisťovňa (SP) už pravidelne upozorňuje zamestnávateľov na aktuálne nedoplatky poistného.

Rozosielanie správ s touto informáciou je služba poisťovne, ktorá nielen pripomína aktuálny nedoplatok za predchádzajúci mesiac, ale súčasne aj pomáha odvádzateľom poistného predchádzať problémom, ktoré by ich čakali, keby zaplatili poistné s väčším oneskorením. Pre poisťovňu zasa znamená zvýšenie výberu poistného bez ďalších administratívne náročných krokov, ktoré musí vykonať pri vymáhaní pohľadávok.

Za obdobie február až december 2016 poisťovňa rozoslala 283.460 sms a e-mailov pre 178.635 zamestnávateľov. Správy ich upozorňovali na nedoplatky vo výške 165,3 milióna eur. Zamestnávatelia na základe výziev doplatili dlžné poistné 56,3 milióna eur, čo predstavuje 34,09-% úspešnosť.

Následne aj v januári a februári 2017 SP pokračuje v tejto službe a odoslala zamestnávateľom upozornenia na aktuálny nedoplatok na poistnom za december 2016.