Sociálna poisťovňa na svojej webstránke pripravila nové rubriky

0 690
Ilustračné foto. TASR/Martin Baumann

Bratislava – Sociálna poisťovňa v záujme širšej informovanosti verejnosti pripravila na svojej webovej stránke www.socpoist.sk nové tematické rubriky k aktuálnym témam, a to Aktualizujte si kontakty v SP, 2. pilier sa otvorí a Klamať na odvodoch sa neoplatí.
Všetci živnostníci a ostatné SZČO by si mali v tomto čase všimnúť výzvu Sociálnej poisťovne, aby si aktualizovali svoje kontaktné údaje. Je to v ich vlastnom záujme. Umožnia tým poisťovni informovať ich o svojich prípadných aktuálnych nedoplatkoch na poistnom.

Sociálna poisťovňa zaviedla túto ústretovú službu v minulom roku a od februára 2015 ju rozšírila pre SZČO na celom Slovensku. Živnostníkom zasiela informácie o dlžnom poistnom formou sms na mobilné telefóny alebo e-mailom. Informáciu však dostanú len tí, na ktorých má poisťovňa aktuálne kontakty. Títo živnostníci tak môžu predísť narastaniu penále (0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania) alebo ďalším zákonným krokom pri vymáhaní dlhu (napr. exekúcii). Ako novinku Sociálna poisťovňa zároveň zriadila aj novú mailovú adresu na nahlasovanie kontaktných údajov mojekontakty@socpoist.sk.

Ďalšia rubrika poslúži všetkým sporiteľom, ktorí sa v čase otvorenia 2. piliera od 15. marca do 15. júna 2015 budú rozhodovať o vstupe do alebo výstupe z 2. piliera. Získajú tu základné informácie o tom, ako postupovať.

Tretia rubrika je určená všetkým odvádzateľom poistného. Na konkrétnych príkladoch môžu uvidieť, že riadne platby poistného a nie umelo znižované majú priamy dosah na výšku ich nemocenských a ďalších dávok a tiež na ich budúci dôchodok.