Slovensko predĺžilo pôžičkovú dohodu s MMF

0 756
Ilustračné foto. TASR/AP

Bratislava – V prípade potreby bude Slovenská republika naďalej pripravená požičať Medzinárodnému menovému fondu (MMF) 1,56 miliardy eur. Vyplýva to z novej bilaterálnej dohody o pôžičke medzi SR a MMF, ktorú dnes schválila vláda. Doterajšia dohoda s rovnakým celkovým limitom bola podpísaná v septembri 2013 a je platná do septembra 2017. Nie je však aktívna, ani sa z nej doteraz nečerpalo.

MMF ešte vlani dospel k záveru, že vzhľadom na potenciálne riziká pre globálnu ekonomiku je dôležité udržať celkovú pôžičkovú kapacitu fondu na doterajšej úrovni.

Pôžičková kapacita MMF dosahuje celkovo takmer 1 bilión USD a skladá sa z troch zdrojov. Prvým sú členské kvóty vo výške 434 miliárd USD, ďalším multilaterálny pôžičkový rámec New Arrangements to Borrow (NAB) vo výške 195 miliárd USD a napokon tretím sú bilaterálne pôžičkové dohody v celkovej výške 320 miliárd USD.

Európska únia (EÚ) sa zaviazala poskytnúť v rámci bilaterálnych dohôd spolu 180 miliárd eur. Konkrétne jej 17 členských krajín, ktoré podpísali podobné zmluvy v roku 2012 alebo 2013 a súhlasili s ich obnovením v roku 2016.

„MMF uzatvára bilaterálne pôžičky s krajinami, ktoré majú silnú finančnú pozíciu, čo zlepšuje reputáciu SR na medzinárodnej úrovni,“ konštatuje v materiáli Ministerstvo financií (MF) SR. Pripomína, že takáto dohoda predstavuje až tzv. „tretiu líniu obrany“ MMF po vyčerpaní zdrojov z členských kvót a multilaterálnych pôžičiek v rámci mechanizmu NAB, ktorého sa SR nezúčastňuje. „Výhodou novej dohody bude, že o prípadnej aktivácii pôžičiek budú hlasovať veritelia,“ avizuje ministerstvo.

Prostriedky pri prípadnom čerpaní zo strany MMF zabezpečuje Národná banka Slovenska (NBS), náklady vyplývajúce z bilaterálnej pôžičkovej dohody jej následne refunduje MF SR. „Riziko čerpania je nízke a bude rozložené na viaceré krajiny aj mimo EÚ,“ dodáva v schválenom materiáli rezort financií.