Stavebníctvo

Najstarší a najväèší medzinárodný ve¾trh stavebníctva v SR a jeden z dominantných v stredoeurópskom regióne, Coneco, sa zaèal 5. apríla 2005 spolu s ve¾trhom Racioenergia a výstavou Climatherm v areáli Výstavného a kongresového centra Incheba, a. s., Bratislava. V rozmanitom sprievodnom programe budú okrem iného sympóziá a medzinárodné semináre, konferencia, diskusné fórum i workshop. Pripravená je napríklad výstava progresívneho a cenovo dostupného bývania, ïalej prezentácie nových odborných publikácií, výsledkov súaží úèastníkov i prác mladých adeptov, ktorí sa pripravujú na povolania v stavebníctve i v príbuzných odboroch. Nechýba ani bezplatné poradenstvo
FOTO TASR – Štefan Puškáš