Slovenské firmy sa v prvom štvrťroku zlepšili v platení pohľadávok

0 453
Ilustračné foto. TASR - Michal Svítok

Bratislava – Platobná morálka slovenských firiem sa v 1. štvrťroku tohto roka medziročne zlepšila. Kleslo celkové obdobie úhrady pohľadávok, a to o šesť dní. Vyplýva to z údajov faktoringovej spoločnosti Bibby Factoring Slovakia.

V 1. kvartáli 2015 firmy platili pohľadávky financované spoločnosťou Bibby Factoring Slovakia v priemere 11 dní po dohodnutej lehote splatnosti v porovnaní s 12 dňami v rovnakom období minulého roka.

Celkové obdobie úhrady pohľadávok kleslo na 69 dní, pričom rok predtým trvalo až takmer 75 dní. Podľa spoločnosti významný vplyv na zrýchlenie úhrad pohľadávok mala zmluvná lehota splatnosti, ktorá poklesla na 58 dní oproti predošlým 63 dňom. Stále však platí, že rýchlejšie platia svoje pohľadávky zahraničné firmy, a to v priemere za 54 dní a len 7 dní po zmluvne dohodnutom termíne. „Stabilný tok hotovosti spoločnosti zaručí nastavenie úhrady záväzkov tak, aby bol pokrytý celý výrobný cyklus a obdobie do inkasa pohľadávok. To sa ale stáva málokedy. Časový nesúlad medzi úhradou pohľadávok a záväzkov zvyšuje nároky na financovanie prevádzky z iných zdrojov, ktorých nedostatok môže ohroziť existenciu spoločnosti,“ konštatoval v správe pre médiá prevádzkový riaditeľ Bibby Factoring Slovakia Ján Korček.

Podľa skúseností uvedenej spoločnosti sa tak veľa menších firiem z dôvodu druhotnej platobnej neschopnosti dostáva do finančných problémov. Ak im totiž niektorý z významných odberateľov neuhradí pohľadávku včas, alebo ju dokonca neuhradí vôbec, nemajú rezervu, z ktorej by vedeli ďalej hradiť svoje náklady.