Slovenské firmy sa môžu zúčastniť bez prekážok tendrov v Belgicku

0 656
Archív TASR

Bratislava – Slovenské firmy, ktoré hľadajú možnosti investícií v Belgicku, majú k dispozícii viaceré inštitúcie, ktoré im môžu pomôcť. Ako povedal pre TASR riaditeľ tlačového odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR Peter Susko, Belgicko patrí ku krajinám EÚ s najotvorenejším trhom.

„Nevytvára prekážky zahraničným firmám pri ich účasti na verejných súťažiach. Má zriadené elektronické jednotné kontaktné miesto, ktoré slúži podnikateľom na získanie všetkých potrebných informácií súvisiacich so začiatkom podnikania v krajine,“ konštatoval Susko. Ako dodal, priame ponuky od belgických spoločností na rozvoj spolupráce so Slovenskom prichádzajú na zastupiteľský úrad SR v Bruseli skôr sporadicky.

„Ministerstvo každú ponuku zverejní prostredníctvom webového portálu Podnikajme v zahraničí a oznámi tiež Slovenskej agentúre pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO). Okrem toho každý zastupiteľský úrad SR má k dispozícii svetovú databázu podnikov Dun & Bradstreet, z ktorej môže ekonomický diplomat vyhľadať vhodné slovenské spoločnosti pre spoluprácu. Na podporu exportu slúži podnikateľské centrum zriadené pri ministerstve, ktoré môže pre belgickú firmu tiež vyhľadať vhodného kooperačného partnera, a to buď priamo, alebo v spolupráci so SARIO,“priblížil. Kontakt je bizinfo@mzv.sk. Podstatná pri nadviazaní spolupráce je podľa Suska jazyková znalosť.

„Kým spoločnosti z Bruselu a Flámska komunikujú okrem oficiálnych jazykov – holandčina, francúzština aj po anglicky, a v prípade Flámska často aj nemecky, podnikatelia z južného Valónska preferujú francúzštinu. Spoločnosti majú radi prístup k informáciám o spoločnosti elektronicky, dobrá webová stránka v cudzom jazyku, prípadne prezentácia spoločnosti sú takmer nevyhnutné,“ povedal Susko.

Zahraničný obchod patrí do kompetencií jedného z troch regiónov Belgicka a každý má na podporu investícií zriadenú vlastnú inštitúciu. Pre Brusel – hlavné mesto – je to Brussels Invest & Export, pre Flámsko Flanders Investment & Trade a pre Valónsko AWEX. Slovenským investorom všetky tieto agentúry v zásade pomôžu zadarmo. Vedia aj dočasne poskytnúť priestory na podnikanie a majú svoju zástupkyňu aj na Slovensku, ktorá poskytne prvý kontakt pre investorov zaujímajúcich sa o pôsobenie v SR. Oficiálnou platformou pre tendre v Belgicku je e-Notification/bulletin verejného obstarávania. Všetky tendre verejných inštitúcií sú považované za oficiálne, len ak sú zverejnené na tejto stránke.

V zásade platí, že slovenské firmy, ktoré by chceli nadviazať obchodné styky s niektorou z členských krajín Európskej únie (EÚ), by sa mali registrovať na Enterprise Europe Network. V takom prípade sa firma stane prijímateľom správ a dopytov. Bez registrácie je možné vyhľadávať medzi existujúcimi ponukami. „Táto forma je veľmi vhodná najmä pre malé a stredné podniky. Ak je spoločnosť registrovaná aj v SR, pracovníci Slovak Business Agency môžu poskytnúť pomoc s využitím partnerov z rôznych krajín únie pri dohadovaní obchodnej spolupráce,“dodal hovorca rezortu zahraničných vecí.