Slováci od konsolidácie pôžičiek očakávajú nižšie úroky a splátky

0 630

BRATISLAVA – Slováci od konsolidácie pôžičiek očakávajú nižšie úroky a mesačné splátky. Ľudia vo finančnej tiesni po tomto produkte siahajú len ojedinele.

Podľa Tomáša Palovského z mBank konsolidačné úvery sú na slovenskom trhu čoraz obľúbenejším produktom. Svedčí o tom aj fakt, že Slováci po nich nesiahajú v prípade riešenia finančnej tiesne, čo je zažitá predstava. Práve naopak, vylepšujú si nimi svoje bežné finančné portfólio a chcú ušetriť. Najdôležitejšia je pre nich pritom nízka úroková sadzba. Uviedlo to v prieskume pre banku 61 % respondentov. Zníženie mesačných splátok očakáva 18 % respondentov.

Banka zisťovala, či klienti bánk poznajú úverové produkty, ktoré sú vhodné na konsolidáciu pôžičiek a či tieto produkty využívajú. Ukázalo sa, že väčšina Slovákov takéto produkty pozná, hoci s nimi často nemá priamu skúsenosť. Prínosné je tiež zistenie, že ak klient produkt pozná a konsolidáciu využije, zlúči do nej všetky svoje úvery, nie len časť svojich pôžičiek. Cielia teda predovšetkým na úsporu a zjednodušenie splátok, a nie primárne na riešenie ťažkej finančnej situácie.

Najväčšia časť klientov, ktorí zvažujú, že budú svoje úvery zlučovať do jednej, sa v takom prípade spolieha na internet, kde porovnáva ponuky na konsolidáciu od rôznych bánk (65%). Najdôležitejším parametrom, o ktorý sa takýto klient zaujíma, je zníženie súčasnej úrokovej sadzby jeho úverov a celkových nákladov na ne prostredníctvom RPMN minimálne o niekoľko percent.

Už pri testovaní refinancovania pôžičiek, v prvej polovici roka 2015 sa mBank potvrdilo, že až tri štvrtiny jej súčasných klientov dohadovalo refinancovanie prostredníctvom internetového bankovníctva a on-line formulára. Klienti prichádzajúci z iných bánk, naopak, oveľa častejšie preferovali pre zriadenie refinancovania svojej pôžičky fyzické obchodné miesta, teda pobočky.