Siroty pri nástupe na vysokú školu potrebujú potvrdenie pre poisťovňu

0 797
Ilustračné foto. FOTO: TASR/BYE

Absolventi stredných škôl, ktorí pokračujú v štúdiu od septembra alebo od októbra na vysokej škole, nemajú žiadnu povinnosť o tom informovať Sociálnu poisťovňu (SP). Študent je v takomto prípade fyzická osoba, ktorá sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom.

Výnimkou sú študenti, ktorí poberajú sirotský dôchodok a chystajú sa po strednej škole pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu. V ich prípade je potrebné, aby po zápise na vysokú školu doručili ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne, najlepšie však ústrediu SP, vyplnené a školou overené potvrdenie o štúdiu. Môžu tak urobiť osobne alebo poštou.

Ak študentovi Sociálna poisťovňa výplatu sirotského dôchodku zastavila, po doručení tohto potvrdenia ju uvoľní odo dňa zastavenia výplaty a študent tak bude opäť dostávať sirotský dôchodok. V súčasnosti Sociálna poisťovňa vypláca viac ako 20.000 sirotských dôchodkov.

TASR informovala Sociálna poisťovňa.